Тест по Финанси за 4-ти курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  27 август 2018 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финанси | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При неиндивидуалните депозити в ценни метали:

2

Репо-сделките представляват:

3

Депозитните сертификати (CDs) са:

4

Банките участват в суапови сделки:

5

Ако заемополучателят предоставя неверни сведения на банката-кредитор:

6

Контракти, сключени при условие „максимални вложени усилия”:

7

Агентът при проектното финансиране::

8

Агентът при проектното финансиране:

9

Ломбардните заеми:

10

Овърдрафт заемите са подходящи за:

Още тестове по Финанси
Тест по финанси, за 4 курс
междинен тест, 27 въпроса