Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС

Качен на:  28 август 2018 от | Въпроси:  39 | Трудност:  (Много лесен)

Предмет:  Социална политика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
72% от 1 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Концепцията за КСО започва да се прилага първоначално в:

2

По отношение на човешкия капитал и условия на труд КСО може да намери приложение в следните аспекти:

3

По отношение на придобиване на знания и образованието КСО може да намери приложение в следните аспекти:

4

Международните рамкови споразумения по принцип се сключват между:

5

Инициатива за постигането на приобщаващ растеж в ЕС е „Европейска платформа срещу бедността” ще изисква на равнище на съюза да се работи за постигане на следните цели. Посочете кои са те:

6

Важна инициатива в стратегията за постигането на приобщаващ растеж в ЕС е „Програма за нови умения и работни места”.Нейната реализация предполага съюза да работи за постигане на следните цели:

7

Важна инициатива в стратегията за постигането на устойчив растеж в ЕС е „Индустриална политика за ерата на глобализацията”. Постигането на целите на тази инициатива ще изисква равнище на съюза да се работи постигане на следните цели:

8

Всички публични компании, чийто ценни книжа се търгуват на официалния пазар на Българската фондова борса –София АД, който бе задължително трябва да прилагат:

9

Съществуват следните типове съзнателно разкриване на информация:

10

Според стандарта Global Reporting Initiative (GRI) показателите за социалната резултативност – сведения за подхода в областта на мениджмънта относно отговорността за продукцията посочват сведения по следните въпроси:

Последно решили теста
Още тестове по Социална политика
Тест по социална политика, за 2 курс
изпитен тест, 36 въпроса