Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС

Качен на:  28 август 2018 от | Въпроси:  39 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Социална политика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от следните понятия не присъства в състава на понятието „корпоративна соц Отговорност”?

2

Ръководството на стандарта по социална отговорност ISO 26000:2010 съдържа:

3

ISO 14001 – Стандарт за околната среда определя изисквания към система за управление:

4

ISO 9001:2008 определя изисквания към системата за управление:

5

BS OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията към система за управление на:

6

Европейската комисия определи редица фактори, които ще допринесат за подобряване на ефикасността на водената от нея политика в областта на КСО, в това число. Посочете кои са тези фактори?

7

Всички публични компании, чийто ценни книжа се търгуват на официалния пазар на Българската фондова борса –София АД, който бе задължително трябва да прилагат:

8

Посочете невярното –„Годишни награди за отговорен бизнес” се раздават в България в следните категории:

9

Успешното прилагане на концепцията за корпоративната социална отговорност в България изисква междусекторно партньорство. Ролите на целевите групи при партньорството с бизнеса са следните:

10

Съществуват три категории разкриване на информация относно КСО. Посочете верните отговори:

Още тестове по Социална политика
Тест по социална политика, за 2 курс
изпитен тест, 36 въпроса