Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс
Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.

Качен на:  28 август 2018 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Икономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от посочените по-долу е характерно за разходното пенсионно осигуряване.

2

Размерът на вноската за доброволно здравно.....от..., а този задължително от

3

Към групата на разходите за покупка на производствени фоктори следва да се включват

4

Определен стопански факт или дейност, който се облагат с данък е

5

Aлтернативи на данъчното облагане са

6

Органи на местната власт в Б-я са

7

Разходите за местни дейности се финансират от страна на общините чрез:

8

Разходите за делегиране от държавата дейности се формират чрез:

9

Суми, които се приспадат от величината на данъчното задължение са:

10

Данъчният форфет се прилага по отношение на

Още тестове по Икономика
Тест по регионална икономика, за 4 курс
изпитен тест, 30 въпроса