Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  30 август 2018 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Маркетинг | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Корпорацията е:

2

В частната корпорация по- голямата част от акциите са притежание на:

3

При основна маркетингова цел "увеличаване броя на клиентите", конкретните цели са:

4

Мисията на корпорацията може да бъде изразена с:

5

Ако търсенето в бранша расте бавно, конкурентните сили се дефинират като:

6

Ако липсват заместители на продукта, доставчикът се определя като:

7

Ако даден клиент прави големи сметки, той се определя като:

8

Ако разходите при използването на продукта заместител са по- ниски, той се определя, като:

9

Ако икономиите от мащаба са малки, заплахата от нови конкуренти:

10

Определянето на пространството за водене на конкурентна борба е условие за определяне на:

Още тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг, за 1 курс
изпитен тест, 35 въпроса
Тест по продуктова политика, за 1 курс
междинен тест, 10 въпроса
Тест по основи на маркетинга, за 1 курс
изпитен тест, 30 въпроса