Тест по Данъчен контрол за студенти от 2-ри курс
Тестът съдържа 57 въпроса, някои от които може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студентите от 2-ри курс, изучаващи данъци, данъчен контрол и данъчна политика.

Качен на:  04 септември 2018 от | Въпроси:  57 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Данъчен контрол | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
30% от 8 явявания
Средно време за решаване: 8 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За какво от посочените се изискваразрешение от съда, за да се извърши от органите на НАП.

2

С какви данъци се облагат застрахователните дружества и чуждестранните лица за застрахователна и презастрахователна дейност?

3

Предпоставки за разкриване на данъчни нарушения са:

4

Какво не уреждат спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане?

5

В кои случаи физическите лица работещи по трудови правоотношения подават годишна данъчна декларация.

6

В какъв срок орган по приходите, чрез когото е подадена жалбата трябва да я изпрати в съда?

7

Кои от посочените дивиденти, изплатени от кооперациите на член-кооператорите не се облагат с данък:

8

Какъв е размерът на данъка върху недвижимите имоти, определен върху данъчната оценка?

9

Кой от посочените ръководители няма право да прави отсрочка или разсрочка на държавните вземания когато техният размер е над 50 000?

10

Каква е същността на формулата „Законоустановеност на данъка“?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по държавна власт и държавна администрация
тематичен тест по Държавна власт и държавна администрация за Студенти от 2 курс
Тест по държавна власт и държавна администрация във ВСУ " Черноризец Храбър" - Смолян.
(Труден)
46
674
5
02.12.2011
Още тестове по Данъчен контрол