Тест по Данъчен контрол за студенти от 2-ри курс
Тестът съдържа 57 въпроса, някои от които може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студентите от 2-ри курс, изучаващи данъци, данъчен контрол и данъчна политика.

Качен на:  04 септември 2018 от | Въпроси:  57 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Данъчен контрол | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
57% от 14 явявания
Средно време за решаване: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За какво от посочените се изискваразрешение от съда, за да се извърши от органите на НАП.

2

Предпоставки за разкриване на данъчни нарушения са:

3

Какво не уреждат спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане?

4

В кои случаи физическите лица работещи по трудови правоотношения подават годишна данъчна декларация.

5

Кои от посочените дивиденти, изплатени от кооперациите на член-кооператорите не се облагат с данък:

6

В какъв срок след подаване на данъчната декларация трябва да се плати данък върху наследството?

7

Какъв е размерът на данъка върху недвижимите имоти, определен върху данъчната оценка?

8

Кой от посочените ръководители няма право да прави отсрочка или разсрочка на държавните вземания когато техният размер е над 50 000?

9

В кои от посочените случаи не се погасява публично вземане?

10

Каква е същността на формулата „Законоустановеност на данъка“?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по техника на данъчно облагане
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 2 курс
Тест за студенти по данъчен контрол. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
18
187
2
1 мин
11.09.2012
Още тестове по Данъчен контрол