Тест по Макроикономика за 2-ри курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  06 септември 2018 от | Въпроси:  79 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
18% от 7 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При равни други условия предизвиканите съвкупни разходи ще намалеят със:

2

Депресията (или още стагнацията) обикновено се разглежда като продължителна и много дълбока рецесия, при която:

3

Оживлението (или още възстановяването) е фаза от икономическия цикъл, през която:

4

Подемът е най-високото равнище на икономическия цикъл, когато:

5

Има ли основания да се смята, че е налице инфлацията, когато нарастват цените на отделни стоки и услуги или на стоките и услугите в отделни стопански сектори, без това да предизвиква повишаването им в други?

6

Според краткосрочната крива на Филипс инфлацията може да се редуцира посредством:

7

Кое не е инструмент на фискалната политика:

8

Кой от следните парични агрегати се свързва с най-висока степен на ликвидност:

9

При равнище на лихвения процент i2 от следващата графика, може да се твърди, че:

10

Прирастът в депозитите на банковата система е произведението между:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по УЧР за 2-ри курс
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тест по Управление на човешките ресурси за 2-ри курс: Съдържа 30 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Много лесен)
30
3
1
15 мин
30.08.2018
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Тест по съвкупни разходи, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса