Намерени резултати 1 - 10 от 3,324
Тест - Нова история 1 - изходен
изходен тест по История за Ученици от 9 клас
Изходен, предназначен за ученици от 9 клас на СОУ, спортни училища, училища по изкуствата, 10 клас на езикови и математически гимназии и профилирани паралелки с прием след 7-ми клас. Тестът е съобразен с изискванията на учебната програма на МОН и застъпените в нея стандарти. Ще помогне на учениците да проверят придобитите знания и да приложат изградени компетенции в рамките на електронния формат на теста. Годишен преговор.
(Лесен)
30
2,661
2
15.05.2008
Тест - Нова история 2 - изходен
изходен тест по История за Ученици от 9 клас
Предназначен за ученици от 9 клас на СОУ , училища по изкуствата и спортни училища, 10 клас на езикови и математически гимназии и профилирани паралелки с прием след 7-ми клас. Тестът е съобразен с изискванията на учебната програма на МОН и застъпените в нея стандарти. Ще помогне на учениците да проверят придобитите знания и да приложат изградени компетенции в рамките на електронния формат на теста. Съдържа преговорни въпроси върху учебното съдържание изучавано през цялата учебна година.
(Лесен)
30
2,257
1
16.05.2008
География на България
тематичен тест по География за Ученици от 10 клас
Изходящ тест за Х клас на общообразователните училища и ХІ клас на езикови и математически гимназии и паралелки с усилено чуждоезиково обучение.
(Лесен)
31
4,064
1
20.05.2008
ТЕСТ - световна география
изходен тест по География за Ученици от 9 клас
Тестът е преговорен, изходящо ниво в края на учебната година. Предназначен е за ученици от 9 клас на общообразователните училища и 10 клас на езиковите и математически гимназии и профилираните паралелки с прием след 7-ми клас.
(Лесен)
31
2,893
1
03.06.2008
Физика - раздел електротехника
изходен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е върху раздел електротехника - подраздел кондензатори. Предназначен е за ученици от 9 клас на СОУ, спортни училища и училища по изкуствата, както и за професионалните гимназии и 10 клас на езиковите и математически гимназии и профилираните паралелки с прием след 7-ми клас. Тестът ще помогне на учениците да проверят знанията си върху два дяла от учебната програма и да приложат усвоени компетенции. Тестът е съобразен с изискванията на учебната програма на МОН.
(Труден)
18
795
1
21.05.2008
Тест по български език и литература - изходно ниво
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е обобщаващ, съдържа въпроси върху учебното съдържание за 11 клас по предмета, предназначен е за ученици от всички училища (СОУ, езикови и математически гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища).
(Лесен)
30
2,806
1
22.05.2008
Биология - изходно ниво
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът е за 9-ти клас на СОУ, училища по изкуствата, спортни училища и 10-ти клас на езикови и математически гимназии и профилирани паралелки. Съдържа въпроси върху основните ядра залегнали в учебната програма на МОН по биология и здравно образование. Годишен преговор, изходно ниво.
(Лесен)
20
3,847
1
25.05.2008
Тест по физика - 9-ти клас
изходен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е предназначен за ученици от 9-ти клас на общообразователните училища и професионални гимназии и 10 клас на езиковите и математически гимназии и профилираните паралелки. Преговорен, върху: Максимов М., Г.Христакудис „ Физика и астрономия „ учебник за 9 клас, БУЛВЕСТ 2000, Сф., 2001 г. Препоръчително време за решаване на теста – един академичен час. Авторът Ви желае приятна и ползотворна работа!
(Труден)
15
1,355
2
26.05.2008
Български език и литература
изходен тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тестът е върху материал, застъпен в учебните програми на МОН за 11 и 12 клас. Полезен е за подготвящите се за зрелостен изпит, но поради електронния вариант на теста в него не могат да бъдат включени въпроси с "отворен" отговор.
(Труден)
36
1,874
1
21 мин
27.05.2008
Химия и опазване на околната среда
изходен тест по Химия за Ученици от 8 клас
Тестът е върху учебното съдържание по Химия и опазване на околната среда за 8 клас (9 клас на езикови и математически гимназии и профилираните паралелки). Изходно ниво. Съдържа 20 въпроса. Към всеки въпрос са дадeни по четири отговора, един от които е верен. Въпросите са съобразени с учебния материал от задължителната подготовка в учебниците, одобрени от МОН.
(Труден)
20
2,192
1
28.05.2008
1 2 3 4 5 » 333
Популярни търсения
ОГРАНИЧЕТЕ ТЪРСЕНЕТО В ТЕСТОВЕТЕ

По Предмети

Български език (444) Литература (370) География (323) История (168) Финанси (161) Информатика, ИТ (156) Биология (139) Математика (139) Право (84) Счетоводство (81) Маркетинг (78) Икономика (74) Химия (73) История на България (65) Макроикономика (54) Физика (54) Човекът и природата (52) Микроикономика (50) Мениджмънт (48) Банково дело (46) Философия (42) Европейска интеграция (34) Статистика (33) Одитинг (32) Управление на човешк ... (28) Педагогика (28) Английски (25) Икономика на труда (24) Логистика (24) Социална политика (23) Основи на управлението (22) Данъчен контрол (22) Човекът и обществото (21) Бизнес комуникации и ... (20) Стопанска история (19) Медицина (19) Финансов контрол (17) Застрахователно дело (16) Корпоративни финанси (16) Музика (15) Техническа безопасност (14) Теория на парите (14) Управление на иновац ... (14) Международни Отношен ... (13) Изобр. изкуство (13) Полиция, отбрана, на ... (12) Икономика на предпри ... (12) Международна икономика (12) Финансови пазари и и ... (12) Предприемачество (12) Туризъм (12) Стратегическо управл ... (12) Публична администрация (11) Психология (11) Митническа политика (11) Икономически теории (10) Техника на безопасност (10) Гражданско право (10) Управление на бизнес ... (10) Организационно повед ... (10) Планиране и прогнози ... (9) Бизнес администрация (8) Екология (8) Култура и изкуство (8) Програмиране (8) Борси и борсови опер ... (8) Демография (8) Здравен мениджмънт (7) Мениджмънт проекти (7) Фармакология (7) Управление на риска (6) Стопанска дейност на ... (6) Икономика на туризма (6) Западноевропейска ли ... (6) Управление на качест ... (5) Финансово счетоводство (5) Съдебни експертизи (5) Административно право (5) Наказателно право (5) Инвестиционен менидж ... (5) Държавна власт и дър ... (5) Управление на външни ... (5) Трудово право (5) Ергономия и промишле ... (5) Старогръцка литература (5) Технология на кулина ... (5) Етика (5) Астрономия (5) Технически науки (5) Електротехника (5) Управление на комуни ... (4) Микробиология (4) Компютърни системи и ... (4) Икономика на Европей ... (4) Вещно право (4) Животновъдство (4) Инфраструктура на съ ... (4) Руски (4) Агробизнес (4) Борсова търговия (4) Глобализация и регио ... (4) Икономическа и социа ... (4) Операционен мениджмънт (4) География на страните (4) Двигатели с вътрешно ... (4) Физкултура и Спорт (4) Банково счетоводство (3) Средновековна обща и ... (3) Управление на операц ... (3) Римско частно право (3) Екотуризъм (3) Електрически машини (3) Материалознание (3) Теория на възпитание ... (3) Методика на обучението (3) Електронен бизнес (3) Хотелиерство (3) Информационни технол ... (3) Социална медицина и  ... (3) Производствен менидж ... (3) Анатомия (3) Строителство (3) Регионално развитие (3) Агрономство (2) Промишленост и произ ... (2) Електромеханични сис ... (2) (2) Счетоводен софтуер (2) Военни науки (2) Политология (2) Бизнес статистика (2) Цени и ценова политика (2) Немски (2) Религия (2) Социология (2) Старобългарска литер ... (2) Физиология на животн ... (2) Неврология (2) Физиология на растен ... (2) Радиационна химия (2) Корабни силови уредб ... (2) Теория на кораба (2) Автоматика, изчислит ... (2) Роботи и манипулатори (2) Автомобили, трактори ... (2) Комуникационна техни ... (2) Технологично проекти ... (2) Индустриална организ ... (2) Бизнес анализ (2) Машинознание и машин ... (2) Управление на социал ... (2) Рентгенология (2) Книгознание, библиот ... (2) Моделиране на решени ... (2) Социална психология (2) Биохимия (2) Теория на вероятност ... (2) Търговия (2) Системи за наблюдени ... (2) Индустриален мениджмънт (1) Теории на масовата к ... (1) Аналогова схемотехника (1) Труд и трудови отно ... (1) Мeталорежещи машини  ... (1) Реклама и рекламна п ... (1) Езикознание (1) Бизнес информатика (1) Периферни устройства (1) Правни аспекти на те ... (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Кинезитерапия (1) Видео техника (1) Геодезия (1) Стокознание (1) Авиационна и космиче ... (1) Корабостроене (1) Ядрена физика (1) Физика на вълновите  ... (1) Зоология (1) Генетика (1) Клетъчна биология (1) Геология (1) Хидрология на сушата ... (1) Хранително-вкусова п ... (1) Логика (1) Естетика (1) Архитектура и градоу ... (1) Електроника (1) Педагогическа психол ... (1) Трудова психология (1) Геополитика (1) Възрожденска литература (1) Машиностроене (1) Реклама и PR (1) Транспорт (1) Свят и личност (1) Климатология (1) Организация и функци ... (1) Хидравлични и пневма ... (1) Основи на икономичес ... (1) Международни счетово ... (1) Природна география н ... (1) Контрол на пътното д ... (1) Автоматизация на еле ... (1) Икономически анализ (1) Инженеринг (1) Микроелектроника (1) Специална педагогика (1) Специална психология (1) Международно право (1) Технология на машино ... (1) Фармация (1) Хигиена (1) Инфекциозни болести (1) Обща хирургия (1) Хидравлични и пневма ... (1) Физиотерапия и рехаб ... (1) Земеделие (1) Стара история (1) Финанси на фирмата (1) Фотография Пътнически агенции и ... Метеорология
още предмети...
Намери частен учител

Венета Галенова Великова
преподава по Български език
в град Русе
с опит от  1 години
3

Росица Георгиева
преподава по Български език
в град София
с опит от  5 години
48

виж още преподаватели...