Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
79
1
11.10.2013
Тест по мениджмънт - основи на управлението
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тест по основи на управлението за специалност мениджмънт. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
15
38
1
1 мин
15.10.2013
Тест по управленски решения
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за задача да провери знанията на студентите по глава: "Управленски решения" от дисциплината основи на мениджмънта. Първата част от теста изисква избор от няколко варианта отговори. Може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е от въпроси с отговори да и не. По време на изпита преподавателят може да поиска да аргументирате отговора си от втората част на теста.
(Труден)
23
94
1
30.09.2013
Популярни търсения
Социални иновации промените организация на учебен процес предпочитанията потребителите към продуктите фирма нормекс еоод чобанов mfm Бизнес политика подбор на персонала медийни стратегии МЧР организация ,мениджмънт стопанска академия ценов свищов решени финансов социален годност лицето осинови дете общообразователни ове кандидат студенти тест иновации капиталово бюджетиране икономика за мениджъри рЕШЕНИ ЗАДАчИ ПО рИСК-мЕНИДЖмЪНТ главните постижения асеневци вьв вьншната политика методи за изследване на пазара тест с отговори социален мениджмънт борси борсови операции марчев стратегически мениджм психопрофил личност девиантно поведение тест по международен финансов мениджмънт търговска марка управление бранд мениджмънт цветан давидков управление организациите култура тест по стратегически мениджмънт управление банковия риск георгиев

Избрани критерии за търсене

Търсене за: основи здравния
Мениджмънт
Сродни търсения