Тест по корпоративни финанси
Решавайки този тест студентите, изучаващи дисциплината „Финанси“ имат възможност да получат обективна оценка на знанията, придобити през съответния семестър. В теста са включени въпроси от затворен тип, като всеки въпрос има само по един верен отговор.

Качен на:  26 август 2011 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
51% от 814 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При инвестиране в ДМА особеното е, че:

2

Понятието „Оборотен капитал” изразява:

3

Каква е цената на финансиране на активите на фирмата с привилегировани акции при следните данни за емисията:

 

-пазарна цена на една акция – 10 лв.

-относителен дял на разходите по емисията – 15%

-размер на последния получен дивидент – 3 лв.

4

Инвестирани са в ценни книжа 500 000 лв., като при продажбата им за три години приходите ще бъдат 625 000 лв. Лихвеният процент по банковите депозити (дохода на алтернативната инвестиция) е 4%. Колко е абсолютният ефект на инвестицията?

5

Да се оцени чрез метода „Индекс на рентабилността” инвестиция в размер на 5 млн. лв., от която през петте години, следващи момента на дисконтирането, годишна печалба след данъци е 1 млн. лева, а срокът на амортизация на активите е 10 год. Нормата на възвръщаемост на алтернативната инвестиция е 10% годишно.

6

Показателя „Финансов лост” измерва:

7

Да се определи размерът на годишната лизингова вноска, която трябва да плаща наемател на дълготраен материален актив с първоначална стойност 200 000 лв. по финансов лизинг за срок 5 години.

 

-Изискуемият доход на собственика на актива след плащане на данъци е 10% годишно.

 

-Нормата на данъка върху печалбата е 10%.

8

Купонният лихвен процент на тригодишна облигация е 8%.
Номиналната стойност на облигацията е 300 лева. Нормата на данъка върху Печалбата е 10%.

Каква е реалната цена на финансиране на предприятието с облигации, ако относителният дял на разходите по емисията е 10%, а пазарната цена на една облигация в момента е 220 лева?

9

Купонният лихвен процент на тригодишна облигация е 8%. Номиналната стойност на облигацията е 300 лева. Каква е цената на финансиране на фирмата с облигации, ако относителен дял на разходите по емисията е 10 %, а пазарната цена на една облигация в момента е 220 лева?

10

Текущите продажби са 10 млн. лв. на година, а стойността на КА -1млн. лв. Каква
промяна в размерите за финансиране на текущата дейност ще настъпи през следващата година
ако Кобр. На ОК се подобри с 10% ако обемът на приходите от продажбата се запазва същия.

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Публични финанси - Част 2
изпитен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплина публични финанси, предназначен за студенти 2-ри курс в УНСС, София. Тестът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
15
165
1
23.05.2015
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
14
1
3 мин
27.08.2018
Тест по банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът обхваща целия материал по дисциплината Банково дело, на специалност Финанси. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
115
1
1 мин
15.02.2013
Тест по банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тест по банково дело. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
200
1
14.03.2013
Тест по пенсионно осигуряване
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Изпитен тест по социална политика за студенти. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
11
197
1
30.10.2012
Още тестове по Финанси
Тест по финанси,
изходен тест, 26 въпроса
Други тестове от kokonalulu
Тест по корпоративни финанси, за 3 курс
изходен тест, 17 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
частен капитал корпоративни финанси ненков корпоративни финанси виктория иванова финанси финансови активи туристическо предприятие решени задачи по корпоративни финанси на надежда николова корпоративни финанси стоян александров корпоративни финанси корпоративни финанси при емил калчев finansi тест по финанси при проф. Богомил Манов-унсс финанси на фирмата свищов корпоративни финанси данчо петров корпоративни канин решени тестове по корпоративни финанси test po korporativni finansi корпоративни финанси николова финанси на фирмата тестове корпоративни финанси тестове финанси на фирмата корпоративни финанси лекции в иу варна емилия янакиева лекции по корпоративни финанси при данчо петров корпоративни виктор христов хтму при недев Корпоративни финанси В.Иванова изпита при проф атанас василев финанси на фирмата пламен пътев корпоративни лекиця маргарита александрова унсс формули по корпоративни финанси корпоративни манов