Макроикономически анализ
Тест за студенти по макроикономически анализ, който е полезно помагало за самоподготовка по дисциплината.

Качен на:  08 септември 2011 от | Въпроси:  48 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
30% от 126 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В кои случаи коефициентът на мултипликатора не може да се дефинира?

2

При еднократен растеж на инвестициите в икономическата система може да се очаква нарастване на дохода и потреблението както следва:

3

Ролята на вноса за развитието на икономическата система е аналогична на ролята на:

4

Когато сумата на коефициентите на еластичност на производствената функция на Коб-Дъглас е равна на единица, тя променя своя икономически смисъл както следва:

5

Забавянето при възприемане на смущение в икономическата система е:

6

Кое от следните твърдения за инвестната матрица е вярно?

7

Границата на възможностите за производство, представена чрез съвкупност от „кошници” на нетните производства на икономическите сектори, достъпни за общото количество на труда, се определя от отношението между:

8

Вносът и износът на продукция по икономически сектори намира отражение в един от следните квадранти на таблицата инпут-аутпут:

9

Лагът на инвестициите се отразява на:

10

В динамичния многосекторен модел с отчитане лага на инвестициите инвестициите се разглеждат като ендогенна величина, когато:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
40
122
1
2 мин
15.08.2013
Тест по микроикономика за магистри
професионален тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
20
1
12.02.2014
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
16
1
1 мин
28.08.2014
Още тестове по Макроикономика
Последно прегледали
Сродни търсения
финансов анализ консулов МОДЕЛИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ И АНАЛИЗ макроикономически анализ безработица финансов анализ фирмената дейност курсов проект по микроикономика държавно регулиране на цените теоретичен анализ теориите класическия подход макроикономически проблеми и цели пист анализ теоретичен анализ на теориите от класическия подход прилики родство и различия между мит и приказка-анализ финансов анализ слот анализ анализ финансова иконометрия по финансов анализ изпит унсс при трифонова тест по моделиране и анализ на решения задачи макроикономически тонкова статистически анализ винс краткосрочен дългосрочен период при анализа производството макроикономически анализ анализ е СЧЕТОВОДЕН БАНАЛС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И НЕГОВИЯ АНАЛИЗ при гаргов теми използвани парична теория вув вузф счетоводен анализ финансовите отчети свищов семестриален казус финансов анализ на холдинговите структури свищов решени задачи при катя митева тема динамичен статистически анализ даниела димова габрово финансово стопански анализ тимчев най бедственото положение човек може намери нещу което донесе утеха