Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...

Качен на:  13 октомври 2011 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Полиция, отбрана, национална сигурност | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
61% от 615 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Унищожаване на класифицирана информация екземпляр единствен се допуска само след:

2

Къде се съхранява класифицираната информация?

3

Кой служител има право да извършва поправки при допуснати грешки в отчетните документи

4

В кой от случаите служителите, получили разрешение за достъп до класифи цирана информация, са длъжни да уведомяват незабавно служителя по сигурността на информацията?

5

Информацията класифицирана като държавна тайна се маркира с гриф за сигурност:

6

Каква е целта на процедурата по проучване за надеждност?

7

Служителите получили разрешение за достъп до класифицирана инфор мация, са длъжни:

8

От кои елементи се образува уникалният регистрационен номер на документа или материала, съдържащ класифицирана информация?

9

При загубване на материли, съдържащи класифицирана информация, служителите от организационната единица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация , са длъжни незабавно да уведомят:

10

Кой орган разрешава на лица, които не са служители на организационната единица, да се запознават със съдържанието на регистрирани в нея документи?

Последно решили теста
Коментари (1-10 от 3)
stjanev написа на 09 апр 2018 ОТГОВОРИ
потребител на 42 г.
Тестът е доста добър, само трябва да се сложат повече въпроси. При реалните тестове по ЗЗКИ въпросите обикновено са 40-45.
реших теста за 11 минути с резултат 63% на 30 май 2015
pell__mell написа на 28 фев 2016 ОТГОВОРИ
студент на 25 г. в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг , София
В теста има грешки и неточности!!!
реших теста за 9 минути с резултат 75% на 27 фев 2016
nataliq.peneva.58 написа на 24 окт 2014 ОТГОВОРИ
потребител на 37 г.
Чл. 18. (1) Служителите в организационните единици, получили разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, са длъжни: 1. да защитават класифицираната информация от нерегламент...Виж още
реших теста за 7 минути с резултат 88% на 24 окт 2014
Потребители решили този тест решават още...
Тест по български език и литература за кандидат-гимназисти
кандидат-гимназиален тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът се състои от 20 въпроса – десет по български и десет по литература. Времето за решаване е 40 минути. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
72
1
3 мин
29.07.2011
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.11.2014
Тест по Български език за 6-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 6 клас
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас.
(Труден)
10
22
1
4 мин
02.08.2018
Езиков тест
любознателен тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси, свързани с правописната норма и е подходящ за всеки, който иска да провери знанията си по български език. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
7
3
7 мин
11.04.2019
Още тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Сродни търсения
съгласно закона данс процедури ззки сертифициране на мрежи по ззки корпоративна сигурност ученичуско състезание пожарна безопасност защита населението корпоративна сигурност тестове национална сигурност закона за данс гражданска защита охранителна дейностреферат бекярова национална сигурност военно издателство информационна сигурност ззки нву архитектура на международната сигурност информация луната лекции по екологична сигурност национална сигуност тест по ззки нву васил левски в търново закона акцизите данъчните складове геообстановката на сигурност обект на анализ testove po zzki обезпечително производство-мерки физическа охрана обжалване процедура зоп пред комисията защита конкуренцията яхбз и защита закона за предлагането национална международна сигурност компютърни мрежи комуникации криптирана информация