Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...

Качен на:  13 октомври 2011 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Полиция, отбрана, национална сигурност | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
59% от 691 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Унищожаване на класифицирана информация екземпляр единствен се допуска само след:

2

Къде се съхранява класифицираната информация?

3

Кой служител има право да извършва поправки при допуснати грешки в отчетните документи

4

В кой от случаите служителите, получили разрешение за достъп до класифи цирана информация, са длъжни да уведомяват незабавно служителя по сигурността на информацията?

5

Информацията класифицирана като държавна тайна се маркира с гриф за сигурност:

6

Каква е целта на процедурата по проучване за надеждност?

7

Служителите получили разрешение за достъп до класифицирана инфор мация, са длъжни:

8

От кои елементи се образува уникалният регистрационен номер на документа или материала, съдържащ класифицирана информация?

9

При загубване на материли, съдържащи класифицирана информация, служителите от организационната единица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация , са длъжни незабавно да уведомят:

10

Кой орган разрешава на лица, които не са служители на организационната единица, да се запознават със съдържанието на регистрирани в нея документи?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 3)
stjanev написа на 09 апр 2018 ОТГОВОРИ
потребител на 42 г.
Тестът е доста добър, само трябва да се сложат повече въпроси. При реалните тестове по ЗЗКИ въпросите обикновено са 40-45.
реших теста за 11 минути с резултат 63% на 30 май 2015
pell__mell написа на 28 фев 2016 ОТГОВОРИ
студент на 25 г. в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг , София
В теста има грешки и неточности!!!
реших теста за 9 минути с резултат 75% на 27 фев 2016
al.at.shahova написа на 03 яну 2020
абсолютно! Трябва да се направи корекция на теста
реших теста за 15 минути с резултат 55% на 03 яну 2020
nataliq.peneva.58 написа на 24 окт 2014 ОТГОВОРИ
потребител на 37 г.
Чл. 18. (1) Служителите в организационните единици, получили разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, са длъжни: 1. да защитават класифицираната информация от нерегламент...Виж още
реших теста за 7 минути с резултат 88% на 24 окт 2014
Още тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Последно прегледали
Сродни търсения
съгласно закона данс корпоративна сигурност сертифициране на мрежи по ззки процедури ззки ученичуско състезание пожарна безопасност защита населението корпоративна сигурност тестове национална сигурност закона за данс гражданска защита охранителна дейностреферат бекярова национална сигурност военно издателство информационна сигурност ззки нву архитектура на международната сигурност информация луната национална сигуност лекции по екологична сигурност тест по ззки нву васил левски в търново закона акцизите данъчните складове геообстановката на сигурност обект на анализ testove po zzki обезпечително производство-мерки ифицирана информация физическа охрана обжалване процедура зоп пред комисията защита конкуренцията яхбз и защита закона за предлагането компютърни мрежи комуникации национална международна сигурност