Тест по финансови пазари
Междинен тест за студенти от специалността "Финанси" за проверка на знанията по темата финансови пазари. Въпроси от затворен тип с един възможен верен отговор.

Качен на:  14 декември 2011 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
57% от 210 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

От гл.точка на вида на посредниците на пазара на ценни книжа, той се разделя на :

2

Покупката на финансови инструменти, извършена от инвестицио- нен посредник за сметка на негов клиент, при която за заплащането им клиентът ползва паричен заем от инвестиц.посредник се нарича:

3

Продажбата на финансови инструменти, извършена от инвестиц. посредник за негова сметка или за сметка на негов клиент, при която към момента на сключването им продавачът не притежава фин. Инструменти се нарича:

4

Кой от следните борсови индекси, формирани у нас се състои от акциите на 15 АД:

5

Лице, което присъства трайно на фин.пазари с цел да търгува за собствена сметка, чрез закупуване и продажба на финансови инструменти по определени от него цени, се нарича:

6

На кой пазар могат да бъдат допуснати емисии от акции за търговия при условие, че най-малко 25% е притежание на миноритарни акционери и стойността на техните акции е минимум 5 000 000 лв., ако средно месечния брой сделки за последните 6 месеца е не по-малко от 200 бр. и емитентът е реализирал печалба през последните 2 от последните 5 години:

7

Процедурите по изпълнение на задълженията по изплащане на пари срещу сключени сделки с финансови инструменти ,се нарича :

8

Коя институция осъществява клиринг и сетълмент на сделки със ценни книжа, включително воденето на парични сделки и извършване на плащания във връзка с тези сделки:

9

Коя институция организира регулираните пазари на финансови инструменти,контролира механизмите на търговия с ценни книжа, гарантира еднакъв достъп и равни права в търговията на всички участници и организира първичната и вторичната търговия със ценни книжа:

10

Напускането на ключови служители, недостатъчната квалификация, не добрата мотивация, текучеството са рискове, свързани с :

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по финансови пазари, фондови борси и ценни книжа
професионален тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти
Тестът съдържа 17 въпроса от областта на финансовите пазари, борсовата търговия и ценните книжа. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
22
1
4 мин
15.11.2013
Още тестове по Финанси
Тест по финанси,
изходен тест, 26 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
finansowi pazari финансови пазари хубенова международни финансови пазари сделки с ценни книжа и финансови инструменти финансови активи туристическо предприятие капиталов пазар финансови пазари и теория на инвестирането хубенова финансови пазари и инструменти finansovi pazari отворени въпроси по финансови пазари от бсу отворени въпроси финансови пазари бсу •Финансови инструменти. Проблеми на прилагане в България в съответствие със Закона за финансови инс финансови пазари от бсу капиталов пазар попчев финансови пазари вту негоцируеми финансови инструменти тестове по финансови пазари финансови пазари и инструменти марчев примерен топ кандидат студенти нбу mejdunarodni finansovi pazari- test ове международни финансови пазари международни финансови пазари при хубенова пищови по финансиране на международна търговия стоименов танушев парични и капиталови пазари финансови пазари финансови пазари мариана асенова пряко и не пряко финансиране финансови посредници и финансови институции фондови борси капиталови пазари финансови пазари инструменти марчев пари банки капиталови пазари