Тест по финансови пазари
Тест за студенти по финанси върху темата "Финансови пазари".

Качен на:  03 януари 2012 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Финанси | Тип:  входен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
66% от 164 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Покупката на финансови инструменти, извършена от инвестицио- нен посредник за сметка на негов клиент, при която за заплащането им клиентът ползва паричен заем от инвестиц.посредник се нарича:

2

Продажбата на финансови инструменти, извършена от инвестиц. посредник за негова сметка или за сметка на негов клиент, при която към момента на сключването им продавачът не притежава фин. Инструменти се нарича:

3

Финансови инструменти са:

4

Лице, което присъства трайно на фин.пазари с цел да търгува за собствена сметка, чрез закупуване и продажба на финансови инструменти по определени от него цени, се нарича:

5

На кой пазар могат да бъдат допуснати емисии от акции за търговия при условие, че най-малко 25% е притежание на миноритарни акционери и стойността на техните акции е минимум 5 000 000 лв., ако средно месечния брой сделки за последните 6 месеца е не по-малко от 200 бр. и емитентът е реализирал печалба през последните 2 от последните 5 години:

6

Поръчката за покупка и продажба на финансови инструменти по предварително уговорена пределна цена се нарича:

7

Процедурите по изпълнение на задълженията по изплащане на пари срещу сключени сделки с финансови инструменти, се нарича :

8

Коя институция осъществява клиринг и сетълмент на сделки със ценни книжа, включително воденето на парични сделки и извършване на плащания във връзка с тези сделки:

9

Коя институция организира регулираните пазари на финансови инструменти,контролира механизмите на търговия с ценни книжа, гарантира еднакъв достъп и равни права в търговията на всички участници и организира първичната и вторичната търговия със ценни книжа:

10

Напускането на ключови служители, недостатъчната квалификация, не добрата мотивация, текучеството са рискове, свързани с :

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Финансови пазари
изходен тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти от 4 курс
Решете този тест и получете обективна оценка на познанията Ви по дисциплината „Финансови пазари и инвестиране". Включени са 16 въпроса с избираеми отговори.
(Лесен)
16
241
1
08.09.2011
Тест по фондови пазари
изпитен тест по Борси и борсови операции за Студенти от 4 курс
Тест за изпит Борси и борсови операции (Фондови пазари - вариант 1). Въпросите имат само един отговор.
(Труден)
40
181
1
13.03.2013
Тест по борси и борсови операции за 4-ти курс
изпитен тест по Борси и борсови операции за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 25 въпроса. Някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
25
30
1
4 мин
26.08.2014
Още тестове по Финанси
Тест по международни финанси, за 4 курс
изходен тест, 36 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
финансови пазари и инструменти международни финансови пазари при хубенова финанси фиансови пазари финансови пазари тест капиталов пазар попчев финансови активи на туристическо предприятие •Финансови инструменти. Проблеми на прилагане в България в съответствие със Закона за финансови инс финансови пазари от бсу финансови пазари и инструменти марчев финансови пазари недев finnsovi instrumenti валутно финансови операции ХУБЕНОВА мебелния пазар валутно финансови операции finansovi pazari задачи по финансови бизнес изчисления николов доц д р мариана асенова test po finansovi pazari finansovvi pazari фондови борси капиталови пазари finansowi pazari международни капиталови пазари международни валутно финансови отношения финансови пазари управление на портфейл от ценни книжа международни финансови пазари финансови пазари мариана асенова валутен борд и дискреционен паричен мениджмънт финансови пазари сава димов финансиране на международната търговия милчо стоименов