Тест по счетоводство
Теста е съставен за студенти от 1 курс по счетоводство и контрол, бизнес администрация и публични финанси. По учебника на Снежана Башева. Въпросите са с един верен отговор.

Качен на:  22 юни 2012 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
44% от 1,174 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Незавършеното производство в предприятието е елемент на:

2

Правните взаимоотношения от стопански характер, проявяващи се като условни вземания и задължения, се отчитат:

3

Себестойността е:

4

Оборотна ведомост е проявление на способа:

5

Справедливата стойност се използва за:

6

Калкулацията бива:

7

Разчетно-платежната ведомост е:

8

Счетоводна сметка „Разходи за управление” е:

9

Счетоводна сметка”Амортизация на дълготрайни материални активи” е:

10

Счетоводна сметка „Задължения към персонала” е с начално салдо:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 1 курс
междинен тест, 40 въпроса
Тест по капиталово бюдетиране, за 1 курс
междинен тест, 50 въпроса
Други тестове от sia_1960
Тест по макроикономика, за 1 курс
междинен тест, 20 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по статистика, за 1 курс
тематичен тест, 10 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
основи на счетоводството унсс башева унсс основи счетоводство башева задачи по счетоводство при катя митева тест по счетоводство на предприятието задачи по счетоводство на предприятието данъчен осигурителен контрол счетоводство при фесчиян тест ценни книжа акции облигации Счетоводство на предприятието казуси унсс софия снежана башева задачи по счетовотство дял активи и пасиви таблица с активи и пасиви решени задачи при катя митева вътрешен контрол одит брусарски публични решени задачи по счетоводство на предприятието башева допк производство регистрация решени задачи счетоводство на предприятието тест по счетоводство при доц.Велков младши експерт областна администрация финансов посредник ове магистратура свищов публичната администрация българското царство при цар петър счетоводство тест счетоводство na predpriqtieto 10 бизнес информатика отчитане на приходи и разходи решени задачи по счетоводство при катя митева счетоводство а предприятието душанов