Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.

Качен на:  25 юни 2012 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Управление на качеството | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
19% от 176 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Дейностите по проектирането на надеждни машини, които лесно могат да се поддържат, се наричат

2

Съгласно ISO 9001:2000, какво трябва да направи организацията, в случай, че процесите на проектиране и разработка са необходими за реализирането на продукта:

3

За кои от следните процеси ISO 9001:2000 изисква наличието на документирани процедури?

4

Кое от следните обстоятелства обосновава в достатъчна степен изключването на изискванията на клауза 7.3 Проектиране и разработване на ISO 9001:2000 от системата за управление на качеството на организацията?

5

Кое от изброените по-долу е изискване на ISO 9001:2000?

6

Организацията се разпорежда с несъответствуващ продукт по следния начин:

7

Когато организацията възложи на външен изпълнител някой свой процес, не е необходимо този процес да бъде включен в системата за управление на качеството, защото

8

Организацията трябва да определи ефикасни средства за обработка на обратната информация от клиента, защото

9

“Щастливи деца” e търговец на детски облекла, който продава своите продукти във вериги от специализирани магазини. Всички нови модели са създадени от дизайнери, които не са служители в организацията, а работят по договор и докладват пряко на главния дизайнер на “Щастливи деца”. Производството на облеклата е прехвърлено на Кооперация “Детски облекла”. “Щастливи деца” е единствен клиент на Кооперация “Детски облекла”. И двете компании се подготвят за независими (от трета страна) одити за сертифициране по ISO 9001:2000. Кое от следните твърдения е вярно:

10

В Наръчника по качеството на Школа за професионално обучение е записано, че в обхвата на системата за управление на качеството са направени изключения по клауза 7. 3 и 7. 5. 4 на стандарта ISO 9001:2000. Това е така, защото не се извършва проектиране при осъществяване на дейността и клентите не предоставят никаква собственост, която да бъде включена в дейността на школата. Кое от следните твърдения е вярно?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по борси и борсова търговия на тема: Фондови пазари
изходен тест по Борси и борсови операции за Студенти от 4 курс
Тест по Фондови пазари - помага при подготовка за изпитната сесия. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
49
47
1
4 мин
08.11.2013
Още тестове по Управление на качеството
Последно прегледали
Сродни търсения
стандарти и системи на управление доклад проведена учебна практика стопанско управление тестове по стандарти и системи за управление системи управление качеството унсс Кой управлявал България времето Втората световна война методи на социална работа с групи счетоводни стандарти мвбу организация и трудови стандарти заповед кон главен учител таблични методи микрота управление на качвството статистически методи за контрол и управление на качеството Компресия на видео формати и стандарти управление на качеството тест по одиторски стандарти маврудиев унсс Национални счетоводни стандарти роботи интерактивни методи на обучение на деца със соп управление на контрола стандарти системи управление количествени методи модели веселка павлова статистически методи в международния бизнес управление операциите разработка урок тема старогръцка драма театър всичко регионално управление екологичната политика финансов контрол и одиторски стандарти системи периметров контрол правление на качеството управление приходите