Тест по макроикономика
Тест по макроикономика за студенти първи курс, специалност "Мениджмънт на туризма" използван в Пловдив. Един от въпросите има повече от един верен отговор.

Качен на:  04 септември 2012 от | Въпроси:  18 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
28% от 287 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Какво означава разположението на краткосрочната крива на съвкупното предлагане отвъд потенциялния БВП?

2

Най-благоприятен вариант за икономически растеж имаме,когато:

3

Нарастването на потенциала на икономиката и на БВП не чрез количественото увеличаване,а чрез качественото подобряване на всички производствени фактори е свидетелство,че икономическият растеж е :

4

Според кейнсианският подход рецесионният разрив е резултат на :

5

В кой от изброените случаи лицето е безработен?

6

Пълна заетост означава:

7

Естествена норма на безработица означава,че:

8

Съществува ли алтернативност между инфлация и безработицата:

9

Обективен характер ли имат пазарните дефекти или те се дължат на погрешна правителствена политика?

10

Само пряк,административен характер ли има намесата на държавата в икономиката,или се използват икономически лостове за косвено въздействие?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
58
1
2 мин
24.08.2018
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
159
1
2 мин
07.10.2016
Тест по "Въведение в макроикономиката"
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината "Въведение в макроикономиката".
(Труден)
15
397
1
13.12.2011
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
76
1
05.10.2016
Тест по макроикономика за 1-ви курс
междинен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Междинен тест по макроикономика за студенти 1-ви курс. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
11
224
1
17.07.2013
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения