Тест по макроикономика на тема: инфлация
Тест по макроикономика (инфлация) предназначен за студенти в УНСС. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  03 април 2013 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
37% от 118 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Темпът на инфлация ще се увеличи при намаляване на:

2

Посочете кой от следните участъци не се среща в кривата на краткосрочното съвкупно предлагане:

3

Умерена инфлация е налице, когато общото равнище на цените нараства с не повече от ....... , а пълзящата инфлация при нарастване равнището на цените с не повече от......... годишно.

4

Определете реалната стойност на 1 лев през текущата година, ако равнището на цените се е увеличило с 20%:

5

Кой от посочените видове инфлация не се включва в класификацията й според причините за нейното възникване:

6

Ако номиналният лихвен процент изостава от темпа на инфлация, реалният лихвен процент:

7

Ефектът на Фишър изразява връзката между темпа на инфлация при увеличаване на паричната маса и ....... ?

8

Ако индексът на потребителските цени през първата година е бил 120%, а през втората е 126%, то темпът на инфлация през втората година е равен на:

9

Увеличаването на разходите за единица продукция поради рязко увеличаване на цените на ресурсите ще доведе до:

10

Работниците в предприятие X получават увеличение на заплатите с 10%. По същото време се наблюдава и покачване на индекса на цените с 10 пункта, при което индексът на цените достига 510. Реалната работна заплата на работниците:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по макроикономика за студенти 2-ри курс в УНСС. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
20
214
1
16.04.2013
Още тестове по Макроикономика
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Макроикономика, II-ра част, за 2 курс
изпитен тест, 86 въпроса
Други тестове от sla7er
Тест по макроикономика, за 3 курс
професионален тест, 51 въпроса
Тест по съвкупни разходи, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Тест по статистика, за 2 курс
изпитен тест, 33 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения