Тест по бюджетно счетоводство
Изпитни тестове по бюджетно счетоводство за четвърти курс във ВСУ. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  04 април 2013 от | Въпроси:  18 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
32% от 326 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В коя група и подгрупа сметки от СБП се включва сметка „Начислени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски”?

2

На кои сметки от препоръчителния сметкоплан на стопанските предприятия съответстват сметките от група 11 от сметкоплана на бюджетното предприятие?

3

Съществува ли счетоводна кореспонденция между сметките от група 60 Разходи по икономически елементи и група 65 Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин?

4

При счетоводно отчитане на преоценките на материални дълготрайни активи се прилага:

5

При продажба на ДМА отчетната им стойност счетоводно се отразява в бюджетното предприятие като:

6

Стоково-материалните запаси за отбраната и сигурноста при придобиването им се отразяват счетоводно:

7

Коя от посочените по-долу обособени групи на бюджетните предприятия са според признака „Териториално разположение на предприятията” ?

8

Ако съществува незавършено строителство в края на съответно тримесечие и/или към 31 декември, разходите за придобиване на материални дълготрайни активи по стопански начин се отразяват:

9

Счетоводните сметки, чрез които се отразява преоценката на дълготрайните материални активи 7801 “Положителни преоценки на активи” и 7802 “Отрицателни преоценки на активи” към 31 декември при съставянето на годишния финансов отчет се приключват в кореспонденция със сметка от група:

10

Трансформиране на дълготрайни материални активи в краткотрайни е възможно при следния случай:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 1)
nazy_abv_bg написа на 31 окт 2016 ОТГОВОРИ
студент на 24 г. в ПУ "Паисий Хилендарски" , Пловдив
Защо на 15 въпрос: Ако съществува незавършено строителство в края на съответно тримесечие и/или към 31 декември, разходите за придобиване на материални дълготрайни активи по стопански начин се отразяв...Виж още
реших теста за 21 минути с резултат 56% на 31 окт 2016
elenakrisi написа на 05 мар 2018
на 40 години
и аз мисля, че това е верният отговор
реших теста за 16 минути с резултат 56% на 05 мар 2018
Потребители решили този тест решават още...
Тест за държавен изпит по финансов контрол
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 4 курс
Тест с изпитни въпроси за държавния изпит на специалността Финансов контрол. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
226
1
25.06.2012
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
23
1
2 мин
03.08.2018
Още тестове по Счетоводство
Тест финансово счетоводство, за 4 курс
изходен тест, 33 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
тест по бюджетно счетоводство решени задачи по бюджетно счетоводство бюджетно счетоводство тест по бюджетно бюджетно счетоводство тест бюджетно счетоводство testove po statistika vsu тестове по бюджетно счетоводство бюджетно радка абаджиева бюджетно счетоводство велков банково и бюджетно счетоводство бюджетно счетоводство решени задачи сметкоплан бюджетно бюджетно счетоводство абаджиева пожарна безопасност във варна бюджетно счетоводство радка абаджиева задачи по бюджетно счетоводство тест по бюджетно счетовоство йонка йотова БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО бюджетно счетоводство георги баташки казуси по бюджетно бюджетно счетоводство тест бюджетно счетовоство конкурс за счетоводител в бюджетно предприятие тестове по бюджетно бюджетно счетоводство свищов бюджетно диана ималова тотка кънева румяна маринова казуси бюджетно мвбу решени задачи бюджетно