Тест по банково посредничество
Тест по банково посредничество за магистри. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  13 юни 2013 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Банково дело | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
29% от 5 явявания
Средно време за решаване: 9 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое счетоводно записване се съставя при инкасиране на начислени лихви по предоставен кредит?

2

По каква стойност се оценяват притежаваните от банката държавни ценни книги?

3

Каква счетоводна статия се съставя за отчитане капитализацията на начислената лихва по разплащателни левови сметки на клиенти?

4

Към коя от основните групи разходи в търговските банки се отнасят извънредните разходи?

5

Какви цели се постигат чрез стандартизирането на банковата счетоводна отчетност?

6

Счетоводната статия Дебит с/ка 1221 Неразпределена печалба от минали години Кредит 1111 Фонд „Резервен” се съставя за отчитане на:

7

Кое счетоводно записване се съставя в банката на вносителя за издадения превод при откриване на акредитив с покритие?

8

Кой участник в платежния процес определя формата на плащане, която се прилага за всяка конкретна платежна операция?

9

Кое е вярното счетоводно записване за начислена лихва по предоставен кредит в левове на предприятие?

10

При коя от изброените операции банката ще отчете приход от валутни операции или преоценки?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Още тестове по Банково дело
Тест по банков маркетинг, за 5 курс
изпитен тест, 12 въпроса
Тест по търговско банкерство, за 5 курс
изходен тест, 15 въпроса
Тест по банков одит, за 5 курс
междинен тест, 14 въпроса
Банков контролинг, за 5 курс
изпитен тест, 25 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения