Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  19 юни 2013 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Педагогическа психология | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
39% от 80 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Атрибуциите са:

2

Рискът от социален мързел нараства при:

3

Училищният тормоз е:

4

Метакогницията е разбирането на човека за:

5

На коя фаза от процеса на творческото мислене протича несъзнателна обработка на информацията:

6

Коя от изброените стратегии за учене е най-ефективна:

7

Кое от следните не спада към особеностите на ефективната обратна връзка:

8

Двата основни източника на влияние, водещо до конформизъм, са:

9

Какво разбираме под референтни групи?

10

Бърнард Уейнър обособява три дименсии на каузалните атрибуции (приписваните причини). Кое от изброените НЕ е сред тях:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по изобразително изкуство
изходен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тест по изобразително изкуство за студенти. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
31
30
1
4 мин
30.07.2013
Последно прегледали
Сродни търсения
тест по педагогическа етика педагогическа психология педагогическа диагностика тестове комуникация вербална комуникация комуникативни техники педагогическа психология организационо поведение еси мотивация мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се педагогическо общуване активното учене тест мотивация на персонала мотивация анализи на тестове по педагогическа психология интеркултурна комуникация тест по педагогическа психология педагогическа психология анализи на тестове мотивация на ученици мотивация за учене при учениците текстът в сферата масовата комуникация комуникацията манипулация или мотивация план конспект интегрирано икт wеб 2 0 мотивация труда отношение към различни видове стимули самооценка отлични посредствени ученици вербална комуникация аналитично мислене мотивация учене при учениците устна комуникация педагогическа етика теми държавен изпит нбу педагогическа психология 1 ви курс