Тест по екология и опазване на околната среда
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.

Качен на:  02 юли 2013 от | Въпроси:  40 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Екология | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс | Времево ограничение:  1 час
Среден резултат:
61% от 180 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Парниковият ефект е:

2

В зависимост от светлинния режим животните се делят на:

3

Кои са основните демографски процеси, които протичат в популацията и определят нейната динамика: (1) Раждаемост и смъртност; (2) Емиграция и имиграция; (3) Численост и плътност; (4) Възрастов и полов състав; (5) Скорост и нарастване на числеността?

4

Кои от посочените форми са проява на индивидуално поведение:

5

Коя от изброените комбинации отразява консументи от трети ред?

6

Кои от твърденията са верни: (1) Екосистемите с прости биоценози са най – стабилни; (2) Колкото видовият състав на биоценозата е по–богат, толкова екосистемата е по–стабилна; (3) Стабилността на екосистемата не зависи от типа на биоценозите; (4) Агроекосистемите се отнасят към богатите екосистеми?

7

В следната хранителна верига кой получава най–много енергия?

трева → скакалец → жаба → змия → ястреб

8

Главен източник на енергия за живата клетка са:

9

Коя от изброените комбинации отразява прdвилното използване на контейнерите за отпадъци:

10

Международното сътрудничество за опазване на биологичното разнообразие включва:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по микробиология за студенти
междинен тест по Микробиология за Студенти от 2 курс
Тест за студенти по микробиология. Въпроси с един верен отговор.
(Труден)
40
292
3
29.02.2012
Още тестове по Екология
Последно прегледали
Сродни търсения