Тест по макроикономика
Изпитен тест по макроикономика от НБУ. Всички въпроси (с изкл. на един) имат само един верен отговор.

Качен на:  08 юли 2013 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
38% от 67 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Да предположим, че Брутните инвестиции представляват 10% от БВП, но в течение на текущата година падат да нула. През текущата година?

2

В кръгооборота на макроикономическите потоци домакинствата?

3

За частно договоряне между страните според Коус е неабходим?

4

Когато пазарното равновесно количество е по-малко от оптималното равновесно количество?

5

Кое от изброените не е характеристика на обществените блага?

6

Кое от посочените не е елемент на данъчния механизъм?

7

Определено е годишен доход от 10 000 лв. да се облага със ставка 20%, а всяка сума над 10 000 лв. със ставка 50%. Ако Вие получавате доход от 12 000 лв., то средната данъчна ставка е?

8

Когато пазарното равновесно количество е по-голямо от оптималното равновесно количество е налице?

9

Прогресивните данъци изразяват принципа на?

10

Според критериите 'изключване от потреблението' и 'конкурентност в потреблението' общаствените ресурси се характеризират с?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика на тема: инфлация
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по макроикономика (инфлация) предназначен за студенти в УНСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
118
1
03.04.2013
Тест по макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по макроикономика за студенти 2-ри курс в УНСС. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
20
214
1
16.04.2013
Тест по съвкупни разходи
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Тест за студенти по макроикономика 2-ри курс в УНСС върху материала за съвкупни разходи. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
30
83
1
22.05.2013
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 2 курс
изходен тест, 45 въпроса
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Други тестове от valya_papunkova
Последно прегледали