Теcт по диверcификация
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  11 юли 2013 от | Въпроси:  60 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Земеделие | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
12% от 6 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Посочете източници на идеи за диверсификация:

2

Посочете примери за диверсификация чрез нетрадиционни за страната растения и животни

3

Посочете дейности, които добавят стойност към селскостопанските продукти

4

Посочете вярното твърдение:

5

Какви са препоръчителните нива на показателя „Финансова автономност” при взимане на решения в зависимост от риска?

6

Кои са предпоставките за въвеждане на нетрадиционни производства?

7

Кои са стъпките при оценка на идеите за диверсификация?

8

Какъв е ефектът от хоризонталната интеграция?

9

Разграничете изискуемите, неизискуемите и просрочените вземания:

10

Кои нетрадиционни дейности възникват на основата на явлението „многоаспектност” във фермерското стопанство?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Други тестове от militsa_mail_bg
Последно прегледали
Сродни търсения