Семестриален тест по бизнес анализ
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  24 юли 2013 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Бизнес анализ | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
37% от 120 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коефициентът на екстензивно използване на работното време е познат още като?

2

Условните разходи на 100лв. приходи се изчисляват като отношение между?

3

Показателят „себестойност на 100лв. продукция ”, представлява?

4

При анализ на отчета за оперативната дейност на организацията трябва да се вземат предвид данните от?

5

Количествено значенията и влиянията на единичните фактори , обуславящи стойностите на общите изменения на анализираните обекти се определят в рамките на?

6

Анализът на качеството на продукцията се извършва по?

7

Разходите за бъдещи отчетни периоди се отнасят към?

8

Коефициентът на ангажираност е основен показател, характеризиращ?:

9

Размерът на краткосрочните инвестиции се взима предвид при определянето на стойността на?:

10

Размерът на собствения работещ капитал се определя като се вземат предвид значенията на?.

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
8
1
5 мин
08.10.2019
Още тестове по Бизнес анализ
Последно прегледали
Сродни търсения