Тест по анатомия, морфология и систематика на растенията
Теста включва 20 въпроса от анатомията, морфологията и систематиката на растенията. Подходящ е за студенти от Висшите учебни заведения по агрономическите науки. Оценяването е по точкова система, като всеки верен отговор получава по една точка. Среден 3 – 10 т.; Добър 4 – от 11 до 14т.; Мн.добър 5 – от 15 до 18 т.; Отличен – от 19 до 20 т.

Качен на:  31 юли 2013 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физиология на растенията | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
41% от 116 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Клетката контактува с външната среда посредством:

2

Фотосинтезата е процес, които НЕ е характерен за:

3

По форма листата на висшите растения са:

4

Частите на цвета при висшите растения са:

5

При висшите растения семената се състоят от:

6

Основните представителите от сем. Poaceae формират съцветие под формата на:

7

Висшите растения се подразделят на:

8

Типични представители на сем. Solanaceae, род Solanum са:

9

Според произхода си плодовете на представителите от сем.Fabaceae са:

10

Низшите и висшите растения се подразделят на отдели, отделите на класове, ..........:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по клетъчна биология
изпитен тест по Биология за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по цитология. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
361
1
20.08.2012
Последно прегледали
Сродни търсения