Тест по физика
Тест по физика (ДЗИ). Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  31 юли 2013 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  матура | Предназначен за:  Ученици от 12 клас
Среден резултат:
29% от 5 явявания
Средно време за решаване: 13 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

На чертежа е показана една от силовите линии на електростатичното поле, създадено от положителен точков заряд. В коя от означените точки би могъл да се намира този заряд?


2

Tочков заряд се движи в еднородно електростатично поле. Под действие на електричната сила скоростта на заряда намалява. Как се изменя неговата електрична потенциална енергия?

3

Поставяме две електронеутрални метални сфери на държатели от изолатор и ги допираме една до друга. Приближаваме към първата сфера наелектризирана с отрицателен заряд пръчка, без да докосваме сферата. В присъствие на пръчката разделяме сферите, след което отстраняваме пръчката. Какви са зарядите на сферите в края на опита?


4

През консуматор, за който е в сила законът на Ом, тече постоянен ток. Как ще се измени мощността на тока, ако напрежението между двата края на консуматора се намали 2 пъти?

5

На схемата е показана част от електрическа верига, през която тече ток I = 8 mA. Всички резистори имат еднакво съпротивление R. Съпротивлението на амперметъра се пренебрегва. Колко е токът, който измерва амперметърът?


6

Установяваме опитно, че силициев кристал има електронна (n-тип) проводимост. Оттук можем да направим извода, че:

7

Заредена с отрицателен електричен заряд частица се движи в еднородно магнитно поле, чиято индукция B е насочена към вас, перпендикулярно на равнината на чертежа. Посоката на движение на частицата в даден момент е показана със стрелка. Каква е посоката на магнитната сила, която действа на частицата в този момент?


8

Теглилка с маса m е окачена на пружина. Полученото пружинно махало трепти с честота ν. Колко ще бъде честотата на трептене, ако на същата пружина окачим теглилка с маса m?

9

По дълъг опънат шнур се разпространява напречна механична вълна. На фигурата е дадена снимка на част от шнура в даден момент от времето. Разстоянието между точките K и О е 150 cm. Колко е дължината на вълната?


10

Кое от изброените явления е пример за дисперсия на светлината?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Примерен зрелостен изпит по физика и астрономия
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Решете този интерактивен и занимателен тест. Проверете познанията си по физика и астрономия на ниво матура. В теста са включени само затворени въпроси с един възможен отговор.
(Труден)
1 час и 30 минути
40
207
1
6 мин
07.08.2008
Примерен зрелостен изпит по физика и астрономия
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Решете този тест по физика и астрономия и проверете знанията си на ниво матура. Включени са 40 затворени въпроса, като всеки въпрос има точно един верен отговор. Тестът отговаря на изискванията за формат на зрелостните изпити определени от МОН.
(Труден)
1 час и 40 минути
40
530
1
5 мин
12.09.2008
Teст по физика - ДЗИ 2011
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Това е тестът по физика, който се падна и е решаван на 19 май 2011г. на Държавен зрелостен изпит. Включени са само въпросите с избираем отговор.
(Лесен)
40
44
1
5 мин
23.08.2011
Тест по физика и астрономия за 12 клас
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Изпитен тест за ДЗИ по физика и астрономия. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
33
22
1
5 мин
05.09.2013
Тест Физика от ДЗИ 2010 г.
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Това е варианта на теста, който се падна и е решаван от зрелостниците на матура 2010 г. по физика. Включени са само въпросите със затворен отговор.
(Труден)
40
169
1
5 мин
27.05.2010
Още тестове по Физика
Тест Физика от ДЗИ 2010 г., за 12 клас
матура тест, 40 въпроса
Намери частен учител

Александра Камушева
преподава по Физика
в град София
с опит от  1 години
222 72

Валентина Христова
преподава по Физика
в град София
с опит от  2 години
14 2,153 72

виж още преподаватели...