Тест по валутни операции в туризма
Тест за студенти от специалността Туризъм в Земеделския колеж - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  01 август 2013 от | Въпроси:  60 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Туризъм | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
19% от 5 явявания
Средно време за решаване: 8 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Бар графиките дават възможност да се представи:

2

Поръчка, която се изпълнява при достигане нивото на посочения в нея валутен курс и служи за ограничаване на загубата при неблагоприятно развитие на пазарните цени, е известна като:

3

Еднодневната търговия USD/CAD е известна на пазара като:

4

Нека Иван е купил 100 контракта върху 100 USD по фючърсна цена USDBGN=1,3738, а Десислава е продала също 100 контракта на същата цена. Ако на следващия ден след откриване на позициите на Иван и Десислава, фючърсния контракт върху 100 USD се търгува на 137,80 лв., то сметката на Иван ще бъде .........., а сметката на Десислава ще бъде ............ с ........ лв.

5

При put опцията продавачът на опцията и продавачът на базисния актив:

6

Балансирането на правата и задълженията на страните при валутните опции, за разлика от валутните фючърси, се извършва чрез:

7

За последователите на кой анализ на валутния пазар е характерно, че “гледат в бъдещето през огледалото за обратно виждане”:

8

Нивата на подкрепа и нивата на съпротива са понятия и инструменти, които използват:

9

Несигурността относно състоянието на глобалната икономика води до:

10

Съгласно методът на движещите се средни, ако текущите цени са по-висока от пълзящите средни, то сред инвеститорите преобладават преди всичко:

Последно решили теста
Още тестове по Туризъм