Тест по макро и микроикономика
Тестът съдържа 22 въпроса от макро и микроикономиката, всички само с един верен отговор.

Качен на:  23 август 2013 от | Въпроси:  22 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
62% от 69 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
За отличен резултат: 10 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Бюджетната линия на един потребител се е изместила успоредно надолу на ляво.Това може да е причина от:

2

Една фирма произвежда количество от един продукт ,за което е изпълнено условието: пределни разходи (МС) = пределни проходи(MR).На базата на тази информация може да се твърди ,че :

3

Макроикономическата функция на потребление изразява зависимостта между:

4

Ако икономиката се е уравновесила в точка,която е пресечна на кривата на съвкупното търсене и хоризонтален в участъка на кривата на съвкупното предлагане, това се свързва по :

5

Според теорията за икономическите цикли,при експанзия :

6

При провеждането на експанзивна парична политика,ЦБ:

7

Кое от посочените по-долу не е вярно за пазар с монополистична конкуренция?

8

При пресмятане на БВП по доходния метод-подход не се включват?

9

Според теорията за икономическите цикли при рецесия:

10

Ако Централната банка провежда рестриктивна парична политика няма да използва:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика
междинен тест по Макроикономика за Студенти от 3 курс
Тест по макроикономика за студенти. Има въпроси в повече от един верен отговор.
(Труден)
23
7
1
6 мин
10.07.2013
Тест по "Въведение в макроикономиката"
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината "Въведение в макроикономиката".
(Труден)
15
397
1
13.12.2011
Тест по макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по макроикономика за студенти 2-ри курс в УНСС. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
20
214
1
16.04.2013
Тест по макроикономика за 1-ви курс на тема "Инфлация"
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти 1-ви курс по макроикономика на тема "Инфлация", включващ 16 въпроса от затворен тип. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
148
1
10.07.2013
Тест по макроикономически анализ
изпитен тест по Макроикономика за Студенти
Разработени въпроси за изпит по макроикономически анализ. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
47
75
1
1 мин
02.07.2012
Още тестове по Макроикономика
Последно прегледали