Тест за оперативен счетоводител
Тест за оценка уменията на кандидатите за длъжността оперативен счетоводител. Всички въпроси имат само един верен отговор-.

Качен на:  11 септември 2013 от | Въпроси:  11 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Неучащи
Среден резултат:
44% от 412 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

На 10.01.2011 год. са начислени осигуровки за сметка на работника/служителя в размер на 102,32 лв. Изберете правилния счетоводен запис:

2

Фирма „Х” издава фактура за извършени услуги размер на 300 лв. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Фактурата не е платена. Изберете правилните счетоводни записвания:

3

В счетоводството са постъпили пътни листа за м.12 за изминати 121 км. Разходната норма на автомобила е 10 литра на 100 км. Закупеното гориво е било заприходено в с-ка „Горивни материали”, както следва по ф-ра от 12.12.2011 год. 20 литра по 2,10 лв. за литър; по фактура от 25.12.2011 год. 10 литра по 2,5 лв. за литър. Нямаме заприходено гориво от предишни периоди. Изберете правилното счетоводно записване за изписване на горивото:

4

Изберете стойноста на горивото от предходния въпрос, което следва да се изпише ако се използва метода на средно претеглената стойност:

5

Кой от изброените представлява алтернативно допустим метод за изписване на материалните запаси по СС - 2.:

6

Кое не се включва в първоначалната оценка на ДМА-та:

7

Дружество закупува машина за производство на стойност 3000 лв. и ДДС 600 лв.; транспорт до помещението за произвадство 500 без ДДС (доставчика на транспортната фирма не е регистриран по ЗДДС); наем на помещението за производство 2000 лв. и ДДС 400 лв., услуга получена във връзка с монтажа на машината 300 лв. и ДДС 60 лв.; материалите във връзка с производството са внесени от Германия на стойност 2000 евро. Определете амортизируемата стойност на машината, като имате предвид, че дружеството е регистрирано по ЗДДС:

8

Към 31.12.2010 год. фирма “X” разполага в доларовата си разплащателна сметка с 250 $ на стойст 1,88 лв. за долар, курсът на банката купува е 1,28, продава 1,24, а на БНБ 1,48. Изберете правилното счетоводно записване за отразяване на преоценката на валутната сметка в края на годината:

9

Ползвайки условието от предходния въпрос - Кой от изброените курсове ще ползвате за да изчислите преоценката:

10

Фирма получава 100% аванс по банков път за доставка на стоки. Кога ще бъде признат прихода:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест по счетоводство за студенти от Икономическия университет във Варна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
205
1
1 мин
26.07.2012
Тест по счетоводство
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тест по счетоводство. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
203
1
2 мин
23.05.2013
Тест по финансови отчети
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Теоретичната част от изпитен тест по финансови отчети. Към нея има и част, в която се решават конкретни задачи. Всички въпроси от теста имат само един верен отговор.
(Труден)
9
71
1
11.09.2013
Още тестове по Счетоводство