Тест по управленски решения
Теста има за задача да провери знанията на студентите по глава: "Управленски решения" от дисциплината основи на мениджмънта. Първата част от теста изисква избор от няколко варианта отговори. Може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е от въпроси с отговори да и не. По време на изпита преподавателят може да поиска да аргументирате отговора си от втората част на теста.

Качен на:  30 септември 2013 от | Въпроси:  23 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
45% от 89 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

От гледна точка на вида на проблемите , за които се отнасят , решенията биват :

2

Сред основните фактори , влияещи върху избора на подход за вземане на решения попадат :

3

От позициите на системния подход , вземането на решения представлява една интегрална роля на мениджъра

4

Качеството на решенията на мениджъра е главният критерий за неговата ефективност

5

Изборът на нов висш ръководител на организацията е рисково решение

6

За вземането и осъществяването на решения съществува задължителна за всички случаи рамка и структура на процеса

7

При избора на вариант за решение винаги трябва да се стремим към оптимизиране на всички основни цели на организацията

8

Склонността към поемане на риск от мениджъра е важен фактор , определящ избора му на индивидуален или групов подход за вземане на решение

9

„Мениджмънт чрез цели” е метод за стратегическо планиране

10

Принципът на активно участие на подчинените е централен при мениджмънта чрез цели

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
76
1
1 мин
11.10.2013
Още тестове по Мениджмънт
Тест по мениджмънт, за 1 курс
изходен тест, 19 въпроса
Други тестове от fragma636
Тест по икономикс, за 1 курс
изходен тест, 13 въпроса
Финансови пазари, за 4 курс
изходен тест, 16 въпроса
Последно прегледали