Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.

Качен на:  11 октомври 2013 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
57% от 76 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Към политико – правните фактори на външната среда се отнасят:

2

Към „конкурентните сили” на средата се отнасят:

3

Анализът на външната среда на организацията разкрива:

4

Външните възможности за организацията се оценяват по критериите:

5

Според Ч. Барнард „организацията е съвкупност от дейности на двама или повече души”

6

Демографските показатели и тенденции са фактор с изцяло външно значение за организацията

7

Културните фактори са с изцяло външно значение за организацията

8

Взаимодействието между организацията и потребителите се изчерпва само със стремежа на организацията да задоволи съществуващите потребности на съществуващите пазари

9

Мисията на организацията се покрива с нейната глобална цел

10

При анализа на вътрешната среда водещ е принципът, че ресурсите, които интегрират и задвижват всички останали, са финансовите ресурси

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по управленски решения
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за задача да провери знанията на студентите по глава: "Управленски решения" от дисциплината основи на мениджмънта. Първата част от теста изисква избор от няколко варианта отговори. Може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е от въпроси с отговори да и не. По време на изпита преподавателят може да поиска да аргументирате отговора си от втората част на теста.
(Труден)
23
89
1
1 мин
30.09.2013
Още тестове по Мениджмънт
Тест по управленски решения, за 1 курс
изпитен тест, 23 въпроса
Тест по мениджмънт, за 1 курс
изходен тест, 19 въпроса
Други тестове от fragma636
Тест по икономикс, за 1 курс
изходен тест, 13 въпроса
Тест по управленски решения, за 1 курс
изпитен тест, 23 въпроса
Финансови пазари, за 4 курс
изходен тест, 16 въпроса
Последно прегледали