Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.

Качен на:  14 октомври 2013 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Полиция, отбрана, национална сигурност | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
39% от 69 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Способи за предотвратяване на заплахите за физическа сигурност на класифицираната информация са:

2

В зона за сигурност, сертифицирана на ниво „Поверително”, трябва да бъдат монтирани и да се експлоатират следните системи:

3

В зона за сигурност, сертифицирана на ниво „Секретно”, трябва да бъдат монтирани и да се експлоатират следните системи:

4

Зони клас І или клас ІІ, с ниво на класификация или по-високо, се защитават срещу пасивни и активни опити за подслушване и наблюдение, чрез мерки, които включват:

5

С цел осигуряване на физическата защита на класифицираната информация с ниво на класификация „Поверително” и по-високо при срещи, разговори, съвещания, заседания и др, предмет на които е такава информация, се обособяват технически осигурени зони, като допълнителните мерки за сигурност (освен общите мерки за сигурност), които се прилагат включват:

6

Задължителните общи условия за сигурност на АИС или мрежи обхващат:

7

Анализът на риска на АИС или мрежи цели:

8

АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и)или пренася КИ, се експлоатират в един или няколко от следните режими за сигурност:

9

Въвеждането в експлоатация на криптографска мрежа се одобрява с решение на комисия, съставена от представителни на:

10

Потребител на криптографски средства е служител от ОЕ, който е получил:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
25
1
2 мин
03.11.2016
Още тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия, за 2 курс
междинен тест, 10 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения