Тест по микроикономика за магистри
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Качен на:  12 февруари 2014 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Микроикономика | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
35% от 22 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Когато общата полезност на стоката за потребители е максимална, то:

2

Една фирма произвежда количество от един продукт, за което е изпълнено условието МС= МR. На тази база може да се твърди, че:

3

Макроикономическата функция на потреблението изразява зависимостта между:

4

Ако икономиката се е уравновесила в точка, която е пресечна на кривата на съвкупното търсене и хоризонталния участък, това е свързано с:

5

Ако правителството провежда рестриктивна фискална политика, може да:

6

При провеждане на експанзивна парична политика ЦБ:

7

Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират

8

Корпоративният подоходен данък у нас е

9

В условията на паричен съвет (Валутен борд) ЦБ:

10

Нето оборотния капитал е:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по микроикономика
изходен тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Тест по микроикономика за студенти по специалност "Икономика на туризма", магистърска степен. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
35
5
1
14 мин
18.07.2013
Още тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика, за 5 курс
изходен тест, 35 въпроса
Последно прегледали