Тест по макроикономика за студенти от 2-ри курс в НБУ
Тестът по макроикономика се състои от 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в НБУ.

Качен на:  04 април 2014 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
38% от 99 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За екстензивния икономически растеж е характерно, че?

2

Повишаването на цените на ресурсите, при равни други условия, причинява?

3

Когато дефлаторът на БВП за текущата година има стойност под 100%, това означава, че е налице?

4

В макроикономиката е изведено правилото, че когато дефлаторът на БВП има стойност по-малка от 100%?

5

Номиналният БВП е пазарната стойност на предназначените за крайно потребление стоки и услуги, изчислена?

6

Увеличаването на реалния лихвен процент, при равни други условия, причинява?

7

Провеждането на експанзионистична фискална политика като правило поражда?

8

Рестриктивната парична политика има за цел да?

9

Пределната склонност към спестяване показва?

10

Цикличната безработица достига максималното си равнище?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика
междинен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Междинен тест по макроикономика за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
43
83
1
4 мин
10.09.2013
Тест по макроикономика на тема: заетост и безработица
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Заетост и безработица - тест по макроикономика. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
25
123
1
1 мин
16.08.2012
Тест по макроикономика
изходен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по макроикономика за студенти, изучаващи дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
45
28
1
4 мин
12.07.2013
Тест по макроикономика за 2-ри курс, УНСС - заетост и безработица
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по макроикономика, безработица и заетост - УНСС, икономика и бизнес, 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
112
1
1 мин
05.09.2014
Тест по макроикономика на тема: инфлация
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по макроикономика (инфлация) предназначен за студенти в УНСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
118
1
03.04.2013
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 2 курс
изходен тест, 45 въпроса
Тест по съвкупни разходи, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Последно прегледали