Тест по макроикономика за студенти
Тест по макроикономика за студенти, изучаващи дисциплината. Съдържа 29 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  10 април 2014 от | Въпроси:  29 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
35% от 119 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Ако състоянието на икономиката съответства на кейнсианския участък от кривата на предлагането, то увеличаването на съвкупното търсене би довело до:

2

Кривата на съвкупното търсене се повишава, ако:

3

Според парадоксът на спестовността желанието да се спестява повече при всяко равнище на дохода ще доведе:

4

Икономиката е в състояние на равновесие. Как ще се измени равновесното равнище на дохода, ако правителството увеличи своите покупки с 2млрд. долара, без да изменя данъчните постъпления. Знае се, че пределната склонност към потребление е 0.75, а пределната склонност към внос е 0:

5

Ако законодателно лихвеният процент се установи под равновесното му равнище, то:

6

Паричната маса расте винаги, когато търговските банки:

7

Търговска банка „Х” разполага с 10000 единици безсрочни депозити. При норма на задължителните резерви 25% , тя може да увеличи размера на предоставените кредити с:

8

Кое от следните твърдения е невярно:

9

Ако ЦБ продава голямо количество ценни книжа на населението, това ще доводе до:

10

Представителите на теорията за рационалните очаквания смятат, че увеличаването на съвкупното търсене ще доведе до:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
275
1
28.10.2014
Още тестове по Макроикономика
Последно прегледали