Тест по макроикономика за студенти
Тест по макроикономика за студенти, изучаващи дисциплината. Съдържа 29 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  10 април 2014 от | Въпроси:  29 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
28% от 121 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При пълна заетост равнището на фрикционна безработица е:

2

Кривата на съвкупното търсене се повишава, ако:

3

Според парадоксът на спестовността желанието да се спестява повече при всяко равнище на дохода ще доведе:

4

Икономиката е в състояние на равновесие. Как ще се измени равновесното равнище на дохода, ако правителството увеличи своите покупки с 2млрд. долара, без да изменя данъчните постъпления. Знае се, че пределната склонност към потребление е 0.75, а пределната склонност към внос е 0:

5

Ако законодателно лихвеният процент се установи под равновесното му равнище, то:

6

Паричната маса расте винаги, когато търговските банки:

7

Търговска банка „Х” разполага с 10000 единици безсрочни депозити. При норма на задължителните резерви 25% , тя може да увеличи размера на предоставените кредити с:

8

Кое от следните твърдения е невярно:

9

Ако ЦБ продава голямо количество ценни книжа на населението, това ще доводе до:

10

Представителите на теорията за рационалните очаквания смятат, че увеличаването на съвкупното търсене ще доведе до:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по маркетинг за 2-ри курс
тематичен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест с основни маркетингови понятия, основни въпроси и задачи. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
77
2
1 мин
03.09.2013
Тест по маркетинг
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Теста по Маркетинг е разработен за Велико Търновски университет и за Пловдивски университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
13
120
1
03.07.2013
Изпитен тест по макроикономика за студенти
изпитен тест по Макроикономика за Студенти
Тестът съдържа 30 въпроса по макроикономика, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от различни специалности, които изучават дисциплината.
(Труден)
30
119
1
4 мин
07.02.2014
Тест по Маркетинг за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест по Маркетинг, които покрива основни теми от материала. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
104
1
1 мин
26.07.2018
Тест по маркетинг за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Този тест е подходящ за студенти втори курс по дисциплината маркетинг към УНСС. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
189
1
15.07.2013
Още тестове по Макроикономика
Последно прегледали