Тест по счетоводство за 2-ри курс
Тестът съдържа 39 въпроса по счетоводство за студенти от 2-ри курс, икономически специалности. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  18 август 2014 от | Въпроси:  39 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
22% от 41 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

На 01 януари 2008 година наличната продукция е на стойност 6000 лв. Ако през 2008 година е произведена продукция за 90 000 лв., продадена е за 70 000 лв и е установена липса на продукция в размер на 4 000 лв, в резултат на стихийно бедствие, каква стойност на изменението на запасите от готова продукция ще посочите в отчета за приходите и разходите за 2008 година?

2

Към 31 декември 2008 година закупените през годината финансовите активи, класифициране като държани за търгуване, ще се отчитат по тяхната:

3

През 2008 година е продадена текуща инвестиция с отчетна стойност 50 000 лв и продажна стойност 600 000 лв При съставяне на отчета за паричния поток,какво изменение в нетния поток от инвистиционна дейност ще бъде посочено?

4

До коя дата най-късно трябва да публикува годишния си финансов отчет за 2008 Едноличен търговец?

5

На 01 януари 2008 година балансовата стойност на производствена машина възлиза на 150000 лв,а натрупания за нея преоценъчен резерв – 50 000 лв същата се отчита по модела на преоценката начислената за 2008 година амортизация. Възлиза на 40 000 лв. Към 31 декември 2008 справедливата стойност на машина възлиза на 90 000 лв. Каква ще бъде стойността на преоценъчния резерв на този актив към 31.12.2008 година?

6

Коя от изброените промени е промяна в счетоводната политика?

7

Кое от изброените трябва задължително да включите в пояснителните приложения към ГФО, съставен съгласно НСФОМСП?

8

Към 31.12.2008г.ОК на предприятието-майка е 85 000лв, а на дъщерното предприятие-60 000лв. Каква ще бъде стойността на ОК в Консолидирания счетоводен баланс към 31.12.2008г., ако към датата на придобиване на контрол ОК на дъщерното предприятие е бил 50 000лв, а % на контрол е 70%?

9

Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, могат:

10

Коя от изброените по-долу сметки остава със салдо към 31.12?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство на тема: Счетоводни сметки
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен да провери знанията по счетоводство за счетоводните сметки. Връзката на сметките със счетоводния баланс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
29
150
1
3 мин
05.09.2013
Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изходен тест, който включва въпроси от Обща теория на счетоводството, Счетоводни стандарти, Корпоративно счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Лиляна Велчева преподавател
(Труден)
20
89
1
1 мин
15.08.2014
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
19
1
1 мин
23.08.2018
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
17
1
3 мин
15.08.2018
Тест по счетоводство
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по счетоводство. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
100
1
2 мин
24.04.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест по контролинг, за 2 курс
междинен тест, 34 въпроса
Счетоводство за 2-ри курс, за 2 курс
изпитен тест, 40 въпроса
Последно прегледали