Тест по Бизнес администрация за 5-ти курс - Бизнессреда и устойчиво развитие
Тест по "Бизнессреда и устойчиво развитие" за НБУ - дистанционно обучение, Магистратура "Бизнес администрация". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  21 август 2014 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Бизнес администрация | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
45% от 18 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от дейностите по управление на екологичните рискове не влиза в класификационните групи?

2

Колко на брой оценки включва скалана за оценките на значимостта на аспектите на околната среда?

3

Кой от регистрираните четири параметъра не е основен в моделите на пазарната икономика, които се отличават по три основни параметъра?

4

Коя от описаните тези е вярна?

5

Каква страна от оценката на жизнения цикъл на изделието определя стандарта ISO14040?

6

На колко етапа става разработването на СУОС, съгласно ISO 14001?

7

Кой от стандартите е посветен на оценка на ефективността на дейностите на фирмата по околната среда?

8

Какво е заглавието на американския икономист Джон Кейнс?

9

Кои от изброените по-долу не са в списъка на съвременните методи за прогнозиране в мениджмънта?

10

Кой е стандартът за провеждане на одит за състоянието на околната среда на фирмата?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест за кандидат-магистри в УНСС
входен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Тест за кандидат-магистри в УНСС - София. Въпроси с един възможен верен отговор, освен в 11 въпрос, където са възможни повече от един.
(Лесен)
38
1,991
1
28.12.2011
Тест по икономика за студенти 5-ти курс
входен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Входният тест по икономика е предназначен за студенти от 5-ти курс и съдържа 22 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
22
194
1
1 мин
09.07.2013
Кандидат-магистърски тест по икономика за УНСС
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест УНСС за икономисти с 20 въпроса - всички имат само един верен отговор.
(Труден)
20
817
1
19.08.2013
Тест по икономика за кандидат магистри в УНСС
входен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Входен тест по икономика за кандидат-магистри в УНСС. Съдържа 38 въпроса, някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
375
1
1 мин
05.09.2013
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
11
1
3 мин
11.10.2016
Последно прегледали
Сродни търсения