Тест по финансов анализ за 5-ти курс
Тестът съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси в 5-ти курс.

Качен на:  22 август 2014 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Финанси | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
68% от 14 явявания
Средно време за решаване: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Чрез увеличаване на постъпленията на парични средства или чрез намаляване на плащанията на парични средства от предприятието се постига:

2

Разходите, които се изменят пропорционално с промяната в обема на производството, се наричат:

3

Ефектът на операционния ливъридж (ЕОЛ):

4

Съществуват следните три подхода за управление на дебиторската задлъжнялост:

5

Чрез произведението между рентабилността на продажбите, обръщаемостта на активите и капиталовия мултипликатор се намира стойността на показателя:

6

Коефициентът за ликвидност на паричния поток се намира като:

7

В зависимост от характера на участието си в производствения процес оборотните средства се разделят на:

8

Рентабилността на собствения капитал се изчислява като съотношение между:

9

Чрез намаляване на постъпленията на парични средства или чрез увеличаване на плащанията на парични средства от предприятието към различни негови контрагенти се постига:

10

Коефициентът за обръщаемост на паричните средства се намира като:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по финансов анализ за 5-ти курс
изпитен тест по Финансов контрол за Студенти от 5 курс
Контролният изпитен тест по финансов анализ съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по Финанси, Счетоводство, Банково дело и Икономика.
(Труден)
11
4
1
3 мин
20.08.2014
Още тестове по Финанси
Тест по финансови деривати, за 5 курс
изпитен тест, 25 въпроса
Тест по финансов анализ, за 5 курс
междинен тест, 20 въпроса
Банкови системи, за 5 курс
междинен тест, 15 въпроса
Други тестове от sh1k3ra
Тест по иновационна икономика, за 2 курс
изходен тест, 41 въпроса
Последно прегледали