Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  27 август 2014 от | Въпроси:  50 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Международни Отношения (МИО) | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
22% от 151 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 20 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Показателят, при който се съпоставят средните стойности на стокообмените респ вноса и износа, с аналогичните прирасти на БВП и НД, и други макроикономически величини, се нарича:

2

Без съмнение външноикономическите условия и фактори са от решаващо значение за развитието на съвременната българска икономика. В същото време обемите на нашия износ и внос са толкова незначителни в световен мащаб, че както и да се променят, те не биха могли да повлияят съществено на съотношението между търсене и предлагане, респ. Равнищата на цените на световните пазари. При това положение България се определя като:

3

След 15-годишен период на „бездоговорен режим”, на 8 май 1990

4

От кога датират първите търговски спогодби, сключени между България и Съветския съюз:

5

Водещо място при търговията и икономическото сътрудничество с развитите капиталистически страни (РКС) до 1989

6

Отличителен белег на търговията на България с развиващите се държави е, че по правило износът за тези страни превишава вноса от тях, т.е. налице е постоянно положително салдо. Изключение от тази особеност се наблюдава в търговията ни с:

7

Най-високи темпове на нарастване при активния външностопански туризъм на България имаме при:

8

Системата за регулиране на външнотърговската дейност, известна като „принцип на реализацията” (пряко изземване или покриване от държавния бюджет на получените при вноса и износа ценови разлики) се прилага при:

9

При доставка на стоки с платен у нас акциз до друга страна от ЕС, стоките могат да се експедират:

10

При митническото облагане в ЕС, наред със ставките по общата митническа тарифа, се практикуват и специални тарифни преференции. Последните произтичат:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
113
1
1 мин
09.07.2013
Още тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международен бизнес, за 3 курс
изпитен тест, 21 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения