Тест по микроикономика за 4-ти курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Качен на:  28 август 2014 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Микроикономика | Тип:  състезателен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
14% от 16 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Една фирма произвежда количество от един продукт, за което е изпълнено условието МС= МR. На тази база може да се твърди, че:

2

Макроикономическата ф- я на потреблението изразява зависимостта между:

3

Ако икономиката се е уравновесила в точка, която е пресечна на кривата на съвкупното търсене и хоризонталния участък, това е свързано с:

4

Според кривата на Филипс:

5

Ако правителството провежда рестриктивна фискална политика, може да:

6

Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между:

7

Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират

8

Корпоративният подоходен данък у нас е

9

В условията на паричен съвет (Валутен борд) ЦБ:

10

Нето оборотния капитал е:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Кандидат-магистърски тест за икономисти 4-ти курс
междинен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
18 въпроса само с един верен отговор. Предназначен за кандидатсвтаване за магистратура по икономика от студенти 4-ти курс по специалността.
(Труден)
18
67
1
4 мин
24.07.2013
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 4 курс
Изпитен тест по икономика на предприятието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
14
73
1
1 мин
08.08.2013
Тест по икономика за кандидат магистри в УНСС
професионален тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика" в УНСС. Тестът съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
102
1
05.09.2013
Други тестове от rosinanti
Европейска интеграция, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Последно прегледали