Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.

Качен на:  29 август 2014 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Одитинг | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
47% от 57 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При изпълнение на ангажимент, включващ оценка на функцията, отговаряща за задълженията на организацията, вътрешният одитор планира да получи потвърждения на салдата от доставчиците. Кой е източникът на неговите правомощия да контактува с лица извън организацията?

2

Външен екип за оценка на качеството оценява независимостта на вътрешния одит. Вътрешният одит изпълнява ангажименти по отношение на всички елементи, включени в неговия обхват. Коя от следните линии на докладване е най-вероятно да застраши независимостта на вътрешния одит?

3

Стратегическият и годишният план за дейността по вътрешен одит: І.Се изготвят на база оценка на риска; ІІ.Се изготвят в съответствие с целите на оганизацията; ІІІ.Определят приоритетите и дейностите на организацията; ІV.Определят приоритетите в дейността по вътрешен одит; V.Определят целите на организациятa.

4

Програмата за осигуряване на качеството включва вътрешни и външни оценки. Вътрешните оценки включват изброените по-долу, освен:

5

Външните оценки на качеството се извършват поне веднъж на 5 години от:

6

Кое от посочените твърдения е вярно за ръководителя на вътрешния одит І.Ръководителят на вътрешния одит организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори и останалите служители в организацията; ІІ.Ръководителят на вътрешния одит одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти; ІІІ.Ръководителят на вътрешния одит в общината представя за съгласуване стратегическия и годишен план за дейността по вътрешен одит и на общинския съвет; ІV.Ръководителят на вътрешния одит следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и оперативните планове на всички дирекции в организациятa.

7

Осъществяват ли финансово управление и контрол вътрешните одитори на дадена организация?

8

Министерство „Х”е подписало договор за доставкa. Преди извършването на всеки разход главният счетоводител на министерството е проверил: съответства ли плащането на поетото задължение; компетентността на лицето, което разпорежда плащането; верни ли са първичните счетоводни документи и др.Главният счетоводител се е произнесъл за законосъобразност на плащанията по договора и е извършил съответните счетоводни операции. Допустимо ли е съвместяването на тези дейности от главния счетоводител?

9

Съгласно Етичния кодекс на вътрешните одитори, почтенността изисква от вътрешните одитори да:

10

При въвеждането на контролни дейности ръководителите трябва да се ръководят от:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Теста е съставен за студенти от 1 курс по счетоводство и контрол, бизнес администрация и публични финанси. По учебника на Снежана Башева. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
21
1,174
1
22.06.2012
Тест по счетоводство на предприятието
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по счетоводство на предприятието за първокурсници. Може да се даде като контролно. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
456
1
02.10.2013
Още тестове по Одитинг
Последно прегледали
Сродни търсения