Тест по финанси за 5-ти курс
Тест по финанси за неикономисти, магистри. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  03 септември 2014 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
40% от 8 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Намерете сегашната стойност на перпетует, платим в края на годината, при следните известни променливи: PMT1 - сума на перпетуета в лв: 19000; к - годишен дисконтов фактор (процент):18%;

2

Определете размерът на сконтото (Ск) при следните параметри на изразен с полица търговски кредит: К - стойност на търговската полица: 33546,00 лв; Р - годишен пазарен лихвен процент по заемите: 9,3% ; Д - дните на от момента на сконтирането до падежа на полицата:1;

3

Определете размера на чистите оборотни капитали при положение, че: дългосрочните капитали са равни на: 2000; текущите капитали са: 2320; коефициентът на обща ликвидност е 1,6

4

Определете разчетното съотношение между стоки “А” и “Г” при положение, че: 2,5 А = 1,50 В и 4,2 Б = 8,00 В и 3,3 Б = 9,00 Г

5

Определете индекса на покупателната способност при положение, че индекса на потребителските цени е: 0,98

6

Намерете сегашната стойност на обикновен анюитет (PVo), платим в края на годината, при следните известни променливи: PMT - сума на анюитета в лв: 1000; n - период в години: 6; к - годишен дисконтов фактор (процент): 6%;

7

Определете разчетното съотношение между стоки А и Г при положение, че: 2,5 А = 1,45 В и 2,2 В = 3,21 Б и 2,4 Б = 4,23 Г

8

Финансово брокерска къща “Varna” емитира валутна опции, при следните параметри: Вид на опцията – put; Опционна премия – 75 BGN/контракт; Валутен актив – 1500 GBP; Цена на упражняване 2,76 BGN/GBP. Да се посочи финансовият резултат за емитента на една опция в случай, че в деня на падежа на опцията спот курсът е 2,73 BGN/GBP.

9

Определете размера на реалния лихвен процент при положение, че: номиналния годишен лихвен процент = 9%; годишния темп на инфлацията е = 5%;

10

Намерете бъдещата стойност (FV) при следните известни променливи: PV - индивидуална сегашна сума в лв: 33333; n - период в години: 3; к - годишен лихвен фактор (процент):3%;

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по търговско право за 5-ти курс - търговски сделки
тематичен тест по Право за Студенти от 5 курс
Примерен тест за допускане до устен изпит по Търговски сделки. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
49
1
3 мин
25.08.2014
Тест по микроикономика за магистри
професионален тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
20
1
12.02.2014
Тест по финансови деривати
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Изпитни тестове за подготовка, дистанционна форма на обучение, магистратура. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
25
41
2
3 мин
25.07.2013
Тест по финанси на предприятието
изходен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тест по финанси на предприятието за магистри. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
14
25
1
16.10.2013
Тест по микроикономика
изходен тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Тест по микроикономика за студенти по специалност "Икономика на туризма", магистърска степен. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
35
4
1
14 мин
18.07.2013
Още тестове по Финанси
Тест по финансови деривати, за 5 курс
изпитен тест, 25 въпроса
Банкови системи, за 5 курс
междинен тест, 15 въпроса
Последно прегледали