Тест по банково дело за 2-ри курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.

Качен на:  03 септември 2014 от | Въпроси:  37 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Банково дело | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
45% от 43 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Ликвидността на една банка с изразява в

2

Основните депозити /core deposits/ включват

3

ROA представлява

4

Определете номиналната стойност на полица, при сконтирането, на която банката е удържала сконто в размер 253 лв. Операцията е извършена 60 дни преди падежа и е приложен 15% годишен сконтов процент, използван е банков дисконт.

5

Инвеститор закупува тригодишна облигация с купон 9%, който се изплаща веднъж годишно, номинал 1 000 лв и очаквана доходност от облигацията 7,5% Цената на облигацията е:

6

Шестмесечен лихвоносен съкровищен бон, емитиран на 01.12.2006 има купонов процент, равен на индекса LEONIA и е придобит по номинал. Стойността на индекса LEONIA към 29.12.2006 г – 3,55%; към 31.01.2007 г – 3,51%; към 28.02.2007 г – 3,53%; към 31.03.2007 г – 3,84%; към 27.04.2007 г – 3,81%; към 31.05.2007 г – 3,84% Годишната доходност на лихвеносния съкровищен бон е:

7

За привличане на допълнително финансиране чрез депозит, получен на междубанковия пазар, банка Х извършва следните разходи: годишен лихвен процент по депозита – 4,7%, разходи по обслужване на депозита – 1,8%, разходи, свързани с придобиването на депозита – 1,3%, вноска към схемата за гарантиране на влоговете – 0,5% от сумата на привлечените средства. Процентът на МЗР е 10,5%. Определете фактическия разход, извършен от банка, за привличането на този ресурс.

8

Депозант държи средно по 5 000 лв на месец през първите три месеца, по 5 500 лв през следващите два месеца, по 5 300 лв през следващите 5 месеца и по 7 000 лв през следващите два месеца. Лихвеният процент по разплащателната сметка на депозанта е 3% годишно при наличие на минимално салдо от 5 500 лв Банката дължи лихва от 1%, ако салдото е под 5 500 лв Депозантът извършва средно от 20 безналични разплащания месечно, като плаща такса от 8 стотинки за всяка транзакция. Обработката на всяко плащане струва на банката 10 стотинки. Определете брутния лихвен доход.

9

Банка има възможност да закупи облигации с номинал 100 лв, купонов процент 12% и матуритет 3 години. Определете доходността, която ще реализира банката, ако придобие облигациите по цена 96 лв и ги задържи до падежа.

10

Купоновият процент по облигация с купон 1,6 лв, цена 26 лв и срок до падежа 5 години е

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
41
4
1
2 мин
12.08.2019
Още тестове по Банково дело
Тест по банково дело, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Банково дело, за 2 курс
изпитен тест, 41 въпроса
Тест по съвременно банкиране, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения