Тест по дисциплина CAD системи в машиностороенето за 4-ти курс
Тестът съдържа 32 въпроса от областта на CAD системите в машиностроенето. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.

Качен на:  10 септември 2014 от | Въпроси:  32 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Машиностроене | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
49% от 14 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Какво представлява Surface-моделa на един детайл?

2

Koe e основното предимство на параметричните Solid модели?

3

Koe e основното предимство на повърхнинните модели?

4

От къде се започва конструирането на един детайл при използване на система за 3D моделиране?

5

За какво служи браузерът на Inventor?

6

Проекта в Inventor служи за:

7

Кога е необходимо да се използват осови линии (Centerline) в скиците?

8

За какво служат геометричните ограничения при сглобяване на детайлите?

9

За да се симулира движение посредством мишката в сглобеното изделие е необходимо...

10

При създаване на отвор с инструмента Hole трябва ли предварително да бъде зададена равнина на скициране (Sketch)?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Последно прегледали