Термодинамика
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.

Качен на:  03 октомври 2014 от | Въпроси:  42 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
29% от 14 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Вярната дефиниция на втория закон на термодинамиката е:

2

При адиабатно изтичане на газ от Лавалова (стесняващо-разширяваща се) дюза максималната скорост на изхода и е:

3

Ефективността на обратния цикъл на хладилна машина се дава от хладилния коефициент:

4

Изборът на междинното налягане при двустъпалния компресор осигурява:

5

В първия закон на термодинамиката dq = du + dl величината dl е:

6

Първото и второто стъпало на двустъпалния компресор работят:

7

В уравнението p.v = R.T величината R е:

8

Елементарната техническата работа се дефинира от израза:

9

Какъв кръгов процес се реализира в хладилните машини:

10

Когато дросел ефектът (ефект на Джаул-Томсън) при дроселиране е различен от нула за температурата на флуида преди дросела (T1) и след дросела (T2) е валидна зависимостта:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
213
3
19.07.2013