Счетоводство за неикономисти
Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.

Качен на:  03 октомври 2014 от | Въпроси:  45 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
56% от 108 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кога счетоводният баланс е брутен?

2

Коя от посочените сметки е чисто операционна?

3

Какъв може да бъде счетоводният анализ?

4

Какво представлява от счетоводна гледна точка намаляване стойността на икономическата изгода през време на отчетния период под формата на извеждане извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи на капиталовложителите при разпределението на финансовия резултат?

5

Какво салдо може да има сметка „Данък върху добавената стойност за възстановяване“ в края на данъчния период?

6

Колко етапа се очертават в развитието на стопанската отчетност?

7

Какъв характер има сметка „Амортизация на дълготрайни материални активи“?

8

Коя от посочените форми не е разновидност на сделната форма на заплащане на труда?

9

Какъв елемент от имуществото на предприятието са изкупените собствени облигации?

10

Кой от посочените приходи не е финансов?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
558
1
15.03.2015
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
109
1
2 мин
05.10.2016
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
138
1
1 мин
15.11.2016
Още тестове по Счетоводство
Униграфическо счетоводство, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Други тестове от digler
Облачни среди, за 1 курс
тематичен тест, 64 въпроса
Последно прегледали