Счетоводство за неикономисти
Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.

Качен на:  03 октомври 2014 от | Въпроси:  45 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
65% от 103 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кога счетоводният баланс е брутен?

2

Коя от посочените сметки е чисто операционна?

3

Какъв може да бъде счетоводният анализ?

4

Какво представлява от счетоводна гледна точка намаляване стойността на икономическата изгода през време на отчетния период под формата на извеждане извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи на капиталовложителите при разпределението на финансовия резултат?

5

Какво салдо може да има сметка „Данък върху добавената стойност за възстановяване“ в края на данъчния период?

6

Колко етапа се очертават в развитието на стопанската отчетност?

7

Какъв характер има сметка „Амортизация на дълготрайни материални активи“?

8

Коя от посочените форми не е разновидност на сделната форма на заплащане на труда?

9

Какъв елемент от имуществото на предприятието са изкупените собствени облигации?

10

Кой от посочените приходи не е финансов?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство на предприятието
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по счетоводство на предприятието за първокурсници. Може да се даде като контролно. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
427
1
02.10.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 1 курс
междинен тест, 27 въпроса
Тест по счетоводство, за 1 курс
междинен тест, 40 въпроса
Тест по счетоводство, за 1 курс
тематичен тест, 21 въпроса
Други тестове от digler
Облачни среди, за 1 курс
тематичен тест, 64 въпроса
Последно прегледали