Микро и макроикономика
Финален тест за ВСУ "Черноризец Храбър". Въпросите са затворени и изискват само един верен отговор.

Качен на:  07 октомври 2014 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Икономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
40% от 159 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое не е производствен фактор:

2

Ако фирма, работеща на монополистично-конкурентен пазар, намали цените на своите продукти в сравнение с тези на останалите конкуренти, то тя:

3

Структурна безработица е налице, когато:

4

Ако пределният разход е 85 лева, а средният общ разход е 175 лева:

5

Чрез правителствените разходи се въздейства непосредствено върху:

6

Инфлацията е скрита, когато:

7

Фискалната политика е:

8

Връзката между ценовото равнище и предлаганото количество брутен продукт се изразява чрез:

9

Когато пределните разходи са равни на средните общи разходи:

10

Доходният подход при изчисляването на БВП е:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по икономика
тематичен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Тестови въпроси от „Въведение в икономическата теория", „Теория на потребителското поведение" и „Потребителско поведение" (Икономикс).
(Лесен)
20
1,512
1
13.09.2011
Тест по микро и макроикономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за семинарни упражнения по учебната дисциплина Микро- и макроикомомика = Икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
208
1
08.08.2013
Тест по икономикс
изходен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
В теста въпросите обхващат материала от първата глава от Икономикса. Въведение в икономикса. Предмет, обхват и метод, основни принципи. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
136
1
1 мин
14.10.2013
Още тестове по Икономика
Тест по икономическа история, за 1 курс
изпитен тест, 19 въпроса
Тест по икономика за студенти, за 1 курс
тематичен тест, 12 въпроса
Тест по икономика, за 1 курс
междинен тест, 11 въпроса
Тест по история на икономиката, за 1 курс
изпитен тест, 13 въпроса
Други тестове от galena.robeva
Последно прегледали