Управленско решение. Методи за вземане на решение.
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.

Качен на:  12 ноември 2014 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Основи на управлението | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
35% от 102 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При какви условия взима решение ръководител, който определя вероятността да се реализира всяка от изучаваните алтернативи?

2

Първата стъпка от процеса на взимане на решение е, да се разработят алтернативи за действие:

3

Какъв подход прилага ръководителят, когато взима решение въз основа на установен в управленската тактика алгоритъм?

4

Стуктурираните в най-висока степен управленски решения са:

5

Какъв управленски подход прилага ръководителят, когато взима решение отчитайки неговото влияние върху останалите звена на организацията?

6

Коя роля от гледна точка на взимането на решение от концепцията на Х. Минцбърг, изпълнява ръководителят, който има официална власт да ангажира ресурсите на организацията?

7

Върху едноличното взимане на решение, влияние оказва преди всичко ценностната система на ръководителя:

8

При разработването на варианти на решения е необходимо използването на конкретно избран отделен метод за взимане на решения:

9

Методите за взимане на решение, чрез които се въздейства върху успешната реализация на икономическите отношения в организацията, са:

10

Наличието на конфликт и несъгласие са полезни за процеса на взимане на решение:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основи на управлението да студенти
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението за студенти, изучаващи тази специалност. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
1,945
3
11.02.2012
Тест по основи на управлението
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината основи на управлението. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
440
1
27.02.2013
Тест по основи на управлението
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението за СА "Димитър Ценов" - гр. Свищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
438
2
08.03.2013
Тест по основи на управлението на тема: Същност и управление на организацията
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Същност и управление на организацията, тест за проверка на знанията. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
222
1
1 мин
14.03.2013
Тест по основи на управлението на тема: Външна среда на организацията
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението върху темата за външната среда на организацията. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
191
1
10.04.2013
Още тестове по Основи на управлението
Мотивация, за 1 курс
междинен тест, 23 въпроса
Тест по основи на управлението, за 1 курс
междинен тест, 15 въпроса
Други тестове от Karmen26
Мотивация, за 1 курс
междинен тест, 23 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения