Кръвоносна система
Подобно на повечето растения и безгръбначни гръбначните животни също имат система, която носи хранителни вещества, минерални соли и разтворени газове към и от всяка тяхна клетка, а после отнася метаболити като въглероден диоксид и азотосъдържащи съединения. Тестът включва 23 въпроса върху кръвоносната система на безгръбначните. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.

Качен на:  18 януари 2015 от | Въпроси:  23 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Биология | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
41% от 32 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За разлика от повечето организми насекомите имат мрежа от кухи тръбички за пренасяне на въздуха през пори в телесната стена на клетките във вътрешността на насекомото; тези тръбички се наричат:

2

Кръвта на насекомите циркулира през една отворена телесна празнина, наречена:

3

При насекомите кръвта влиза в .................., което често наричаме сърце, през процентите, наречени .......................:

4

Сърцето на рибите има.....................вътрешни отделения, разположени линейно.

5

Сърцето на земноводните е с ...............отделения: предсърдие(я) и ....................камера(и).

6

Влечугите имат........................предсърдие(я) и .........................камера(и).

7

При човешкото сърце, когато кръвта се изтласква от дясното предсърдие към дясната камера, тя преминава през:

8

Частта от кръвоносната система от сърцето до белите дробове и обратното се нарича....................., а другата, която пренася кръвта от сърцето към останалите части на тялото и обратното, се нарича:

9

Отделните течности от кръвоносните капиляри се превръщат в ..............., след като бъдат абсорбирани от:

10

Функциите на лимфните жлези са:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по строителна химия
изходен тест по Химия за Студенти от 2 курс
Тест по строителна химия за специалност строителство на сгради и съоръжения. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
24
28
1
3 мин
13.09.2013
Тест по Финанси на фирмата за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 17 въпроса с по един верен отговор. Някои от отговорите изискват изчисления по формули от взетия материал от дисциплината.
(Лесен)
17
11
1
2 мин
25.07.2018
Други тестове от galina.georgieva_fb
Произход на живота, за 9 клас
изпитен тест, 10 въпроса
Клетъчно делене, за 3 курс
изпитен тест, 33 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения