Макроикономически величини
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Качен на:  15 май 2015 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Неучащи от 10 клас
Среден резултат:
59% от 35 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Разликата между стойността на произведеното от фирмата (брутна продукция) и стойността на използваните в процеса на производство продукти от други фирми (междинно потребление) се нарича:

2

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сбор от различните доходи, генерирани в процеса на производство?

3

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сума на стоките и услугите, които са били използвани в рамката на националната икономика?

4

БВП, получен от сумиране на добавени стойности, компенсациите на наетите или стойност на направените разходи се нарича:

5

Коригиран БВП, отразяващ изменението в производствените физически единици стоки и услуги е:

6

Дефлиране се нарича:

7

Ако към стойността на БВП се добави нетния факторен доход от чужбина се получава:

8

Динамиката на общото ценово равнище в икономиката, независимо от посоката му на изменение се нарича:

9

Когато даден макроикономически показател се движи систематично в някоя посока, се казва, че този показател има:

10

Агрегираният показател, обобщаващ информацията за отделните валутни курсове се нарича:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 1)
veni_da написа на 03 апр 2019 ОТГОВОРИ
потребител на 32 г. от Бургас
реших теста за 40 минути с резултат 47% на 03 апр 2019
Други тестове от ilidench85
Последно прегледали